Sołtysi, strażacy i przedstawiciele organizacji spotkali się w Dobrzeniu Małym w sprawie aktywności na obszarach wiejskich. W poniedziałek (18 marca) podsumowano minione działania na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także przedstawiono pomysły na kolejne inicjatywy, konkursy oraz warsztaty. 

Samorząd Województwa Opolskiego organizuje szereg tematycznych spotkań w różnych obszarach naszego regionu. Dotyczą one m.in.: kultury, sportu, turystyki, obszarów wiejskich, społeczeństwa, edukacji, zdrowia i polityki społecznej. W Dobrzeniu Małym odbyło się zebranie dotyczące aktywności na obszarach wiejskich. O godz. 16:00 spotkali się sołtysi i członkowie rad sołeckich.

– Chwilę temu uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami i członkami rad sołeckich z różnych gmin powiatu opolskiego. Poruszony został temat Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, powiedziano, ile pieniędzy zostało przeznaczonych na te działania, jakie zakupiono sprzęty oraz co zostało wyremontowane i zrobione na terenie gmin powiatu opolskiego. Rozmawialiśmy również o tym, jakie fundusze możemy pozyskać dla naszych lokalnych społeczności. – mówił Dariusz Lukas, sołtys Dobrzenia Wielkiego. – W ten sposób nastąpiło podsumowanie tychże przedsięwzięć i przedstawienie planów na kolejne lata. Jako sołectwo możemy pochwalić się zdobyciem wyróżnienia w konkursie „Piękna wieś Opolska”. Chcemy również wziąć udział w nowej edycji konkursu „Siła ludzi, siła miejsc”. Podczas spotkania rozmawialiśmy także o tym, jakie fundusze możemy pozyskać dla naszych lokalnych społeczności.

O godz. 18:00 odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP i organizacji działających w powiecie opolskim. Było ono okazją do rozmów, wyciągania wniosków, integracji i przedstawienia planów działania na najbliższe lata – Mieliśmy już podobne spotkanie, bardziej szkolenie, w jednostce OSP Węgry. To było w listopadzie zeszłego roku i też z każdej jednostki powiatu opolskiego przybyli prezesi lub naczelnicy. A dzisiaj podsumujemy to, co już było, a być może w przyszłości będzie lepiej – zaznaczył Marek Elis, prezes OSP Schodnia.

Podsumowania różnych obszarów swojej działalności dokonali także strażacy z gminy Dobrzeń Wielki – Jako jednostka nie jesteśmy tylko od gaszenia pożarów, ale zapobiegamy też wielu innym zagrożeniem. Jeżeli chodzi o akcje ratowniczo-gaśnicze to są wypadki, pomoce karetkom czy pomoc przy nagłym zatrzymaniu akcji serca. Działamy także przy aktywizacji społeczności lokalnej, prowadzimy wszelkiego rodzaju warsztaty z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy – mówił Rafał Kołodziej, prezes OSP Dobrzeń Wielki. – Na skalę gminną kilkadziesiąt dzieci udziela się również w dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych. Należy też podkreślić, że co roku organizujemy zawody sportowo-pożarnicze, w których mogą wziąć udział wszyscy chętni strażacy, aby móc ze sobą rywalizować i pokazać swoje możliwości.

– Nasza jednostka w ostatnich latach wyposażyła się w sprzęt. Takim głównym zakupem był średni samochód Iveco, który kosztował 816 tysięcy i dzięki samorządowi gminy Dobrzeń Wielki, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sponsorom udało nam się go zakupić – podkreślał Jerzy Bednarz, prezes OSP Kup. – Korzystamy również z wielu ofert, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego i różnych firm, więc nie możemy narzekać na brak sprzętu. Jest propozycja, abyśmy w przyszłym roku zostali jednostką systemową, przez co będziemy mogli korzystać z większej liczby szkoleń i dostępu do sprzętu. Myślę, że bardzo dobrze się rozwijamy.

Portal i miesięcznik Opowiecie.info objął to wydarzenie patronatem medialnym.

fot. Milena Skóra

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.