Powody rozwodu mogą być różne, a od małżonków zależy to, czy chcą oni by sąd orzekł o winie jednej ze stron za rozpad małżeństwa. Kiedy warto zatem wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie? W jaki sposób przygotować się do takiej sprawy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie mogą być przyczyny?

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego warto mieć świadomość tego, że sąd może orzec rozpad małżeństwa zarówno na podstawie zgodnego oświadczenia obu stron o braku sensu kontynuowania wspólnego pożycia, jak i stwierdzając winę jednego z małżonków. Co może być przyczyną winy za rozpad małżeństwa? Otóż, chodzi w tym przypadku o naganne zachowanie jednej ze stron, czyli przede wszystkim zdradę partnera. Zdrada małżeńska nie jest jednak jedyną przyczyną winy za rozpad związku, ponieważ sąd może orzec ją również w przypadku szeroko pojętej nielojalności, alkoholizmu jednego z partnerów, stosowania przez niego przemoc, hazard czy marnotrawienie rodzinnego majątku. Istotne w tym przypadku jest to działanie bądź zaniechanie musi być zachowaniem zależnym od woli danej osoby. W związku z tym przyczyną rozpadu pożycia nie może być np. choroba jednego z małżonków.

Kiedy warto wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie?

W jakich sytuacjach warto wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie? Przede wszystkim wtedy, gdy jest ona bezsporna. Istotne jest oczywiście także posiadanie odpowiednich dowodów, które potwierdzą naganne zachowanie współmałżonka oraz nie zostaną przez niego podważone. Oczywiście sprawy rozwodowe wymagające orzeczenia o winie są znacznie bardziej skomplikowane niż rozwody na podstawie zgodne orzeczenia, ponieważ niezbędne jest wówczas przeprowadzenie postępowania dowodowego, które może uwzględniać wiele różnych kwestii. Rozwód z orzeczeniem o winie może być jednak korzystny dla pokrzywdzonej strony, ponieważ daje szanse na zachowanie dotychczasowej sytuacji materialnej i egzekwowanie ewentualnych roszczeń od byłego małżonka. Oczywiście w niektórych przypadkach udowodnienie winy jest dla pokrzywdzonego jedynie źródłem osobistej satysfakcji.

Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Wnosząc pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka należy odpowiednio przygotować się do sprawy, ponieważ będzie ona skomplikowana i może potrwać naprawdę długo. Istotne jest zatem to, by posiadać dowody, które będą niemożliwe do podważenia przez drugą stronę. Dobrym rozwiązaniem jest także skorzystanie z usług doświadczonego adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Duża ilość rozwodów powoduje więc, że popularne jest wyszukiwanie w Internecie hasła: adwokat Opole. Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej? Przede wszystkim dlatego, że zwiększa to szanse na uzyskanie oczekiwanego wyroku sądu. W praktyce może on bowiem orzec nie tylko winę pozwanego, ale również uznać winę powoda, czy orzec, że obie strony odpowiadają za rozpad małżeństwa.

Złożenie wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie ma sens wyłącznie wtedy, gdy jest ona niepodważalna, a decyzja sądu przyniesie określone korzyści. W innym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie złożenie pozwu bez orzekania o winie, ponieważ taka sprawa zakończy się znacznie szybciej.

*Materiał partnera

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie