Drużyna z Dobrzenia Małego zajęła II miejsce w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP. W kategorii indywidualnej na drugiej pozycji znalazł się Beniamin Kubis.

Województwo opolskie reprezentowało dwóch uczniów ze szkoły zawodowej w Dobrzeniu Małym: Beniamin Kubis i Krystian Matyschok. W finale krajowym zmierzyło się 46 uczniów, w tym reprezentanci 23 Izb Rzemieślniczych z całej Polski. Uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 80 pytań. Obejmował on swym zakresem Prawo Pracy i przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dobrzeńscy uczniowie reprezentowali Opolską Izbę Rzemieślniczą i zdobyli drugie, najwyższe miejsce w Polsce. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej druga pozycja powędrowała do Beniamina Kubisa, ucznia trzeciej klasy ZSZ.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród młodocianych pracowników oraz praktykantów w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

Uczniów przygotowała do konkursu Anna Świtoń, która od wielu lat bierze udział ze swoimi podopiecznymi w tym konkursie i najczęściej odnosi sukcesy. Finał konkursu odbył się 31 maja w siedzibie ZRP w Warszawie. Został zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Wicemistrzowie Polski z ZSZ w Dobrzeniu Małym

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie