Rozmawiamy z Mariuszem Pelc, który 15 września został oficjalnie mianowany Prezesem Zarządu Prowod Sp. z o.o.. Opowiada o historii Spółki, planach na najbliższą przyszłość oraz odpowiada na obawy mieszkańców.

Jak zaczęła się Pana praca w Prowod Sp. z o.o.?

W spółce pracuję od 27 lat, zacząłem 1 czerwca 1995 roku, na początku byłem kierownikiem budowy, później specjalistą ds. wodociągów i kanalizacji, a z czasem zacząłem piąć się po szczeblach kariery, od 2005 roku pełniłem funkcję zarządcze m.in. członka zarządu, wiceprezesa, dyrektora technicznego, a obecnie prezesa zarządu.

Po odejściu prezesa Bogdana Lechowskiego zostałem prokurentem. Prokurentem w Spółce jestem od pół roku, lecz Rada Nadzorcza poprosiła mnie abym objął stanowisko Prezesa co wiązało się z przejściem na kontrakt menadżerski. Tę funkcję, co prawda w ograniczonym zakresie, pełniłem już od początku kwietnia.

To kawał czasu, jak wygląda historia Spółki?

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prowod Sp. z o.o. powstała 1 lipca 1994 roku, wtedy należały do niej cztery gminy: Dobrzeń Wielki, Turawa, Popielów i Olszanka. Na początku była to Spółka wyłącznie wodociągowo-kanalizacyjna z rozbudowanym działem inwestycyjnym realizującym roboty wykonawcze budowy sieci wodociągowo–kanalizacyjnej.

W 2012 roku ze Spółki odeszła gmina Turawa. W 2013 roku opuściła ją natomiast gmina Olszanka, powodem była m.in. odległość i związane z nią podwyższone koszty eksploatacji. W zamian za nią do Spółki dołączyła gmina Murów. Obecnie obsługujemy cztery gminy: Dobrzeń Wielki, Murów, Popielów oraz część miasta Opola (miejscowości przyłączone w 2017 roku). W dzielnicach miasta nasze usługi prowadzone są na zasadzie zlecenia, powierzonego nam przez spółkę WiK Opole.

29 grudnia 2015 roku Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prowod Sp. z o.o. połączył się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup. Celem tego połącznia były m.in. oszczędności, jedna spółka to jedna księgowość, prezes itp. Na chwilę obecną nasze działania można podzielić na dwa oddziały: wodociągowo-kanalizacyjny i komunalny.

„Wody dla mieszkańców nie zabraknie” zapewnia mgr inż. Mariusz Pelc, nowy prezes Spółki Prowod

Wyremontowane biura Prowod sp. z o.o.

Czym zajmują się te oddziały?

Dział wodociągowo-kanalizacyjny zajmuje się wydobywaniem wody z ujęć podziemnych oraz jej uzdatnianiem, każdego roku wydobywamy około 1 300 000 m3 wody, z której korzysta prawie 30 000 mieszkańców. Zarządzamy 7 stacjami wodociągowymi, po dwie na każdą gminę, z wyjątkiem gminy Dobrzeń Wielki gdzie jest jedna zmodernizowana stacja wodociągowa w Chróścicach. Posiadamy 17 studni ujęć wodociągowych i obsługujemy 1 741 hydrantów przeciwpożarowych.

Spółka Prowod eksploatuje ponad 370 km sieci wodociągowych i około 8 000 przyłączy wodociągowych o długości około 200 km.

Jednocześnie zajmujemy się gospodarką ściekową. Mamy 3 oczyszczalnie ścieków: w Dobrzeniu Wielkim, Starych Siołkowicach i Murowie. Eksploatujemy 63 przepompownie ściekowe, jak również 2 320 pompowni przydomowych. Na terenach, które obsługujemy biegnie ponad 280 kilometrów sieci kanalizacyjnej, ponad 7 000 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 163 km. Obszar, na którym zlokalizowana jest infrastruktura wodociągowo–kanalizacyjna wynosi prawie 430 km2 co odpowiada 1,5 krotnej powierzchni takich miast jak Wrocław czy Kraków.

Dodatkowo w tym dziale zajmujemy się robotami wodociągowo-kanalizacyjnymi pod kątem wykonawstwa. W momencie gdy któryś z mieszkańców buduje nowy dom lub chce podłączyć obecny do wodociągów czy kanalizacji, przygotowujemy mu warunki techniczne, uprawniony projektant wykonuje stosowny projekt przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a my wykonujemy przyłącze, jednocześnie dokonujemy odbioru i podpisujemy z nim umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. To bardzo ułatwia i przyśpiesza przebieg sprawy. Dodatkowo zajmujemy budową sieci energetycznych i oświetleniem ulicznym dróg gminnych czy boisk i ich remontami.

A co z działalnością komunalną?

Nasza działalność komunalna dotyczy głównie odbioru i transportu odpadów z terenu gminy Dobrzeń Wielki oraz ich segregacji. W zeszłym roku odbieraliśmy odpady od 2 780 gospodarstw domowych oraz 170 firm. To ponad 4 000 ton poszczególnych frakcji odpadów, w tym 1 500 ton odpadów zmieszanych. Jak widać, udział naszych mieszkańców w segregacji jest bardzo duży. Spółka zarządza również składowiskiem odpadów w Chróścicach, prowadzi tam Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Nasze działania to również utrzymanie porządku i czystości sfer zielonych, skwerów i parkingów oraz ogólnie rozumiane utrzymanie porządku na terenie gminy np. przystankach autobusowych, placach zabaw, czy w parkach. Jednocześnie zajmujemy się administrowaniem wspólnot, bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego. W zimie jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie dróg i chodników.

„Wody dla mieszkańców nie zabraknie” zapewnia mgr inż. Mariusz Pelc, nowy prezes Spółki Prowod

Pracownicy Prowod Sp. z o.o. podczas stawiania hoteli dla owadów

Kto pracuje w Prowodzie?

Obecnie zatrudniamy 70 pracowników, 50 w dziale wod-kan, a 20 w dziale komunalnym. Pracy jest sporo, ale staramy się łączyć pewne działy, stanowiska. Wcześniej pracowało u nas około 100 osób, jednak po przyłączeniu części gminy Dobrzeń do Opola, przestaliśmy obsługiwać te miejscowości pod kątem komunalnym. Wcześniej MZWiK realizowała w większości działania inwestycyjne, budowaliśmy wodociągi oraz podłączaliśmy poszczególne wsie do sieci kanalizacyjnej. Z czasem, im więcej gospodarstw miało dostęp do wody oraz kanalizacji, zwiększał się zakres eksploatacyjny, a zmniejszał zakres robót wykonawczych. Na chwilę obecną praktycznie wszyscy mieszkańcy z naszego terenu mają dostęp do wodociągu, to samo dotyczy też kanalizacji. Roczna sprzedaż wody to blisko 1 000 000 m3 oraz ścieki to natomiast ponad 700 000 m3.

Pracy nie brakuje, a co na to jej wykonawcy?

Nasza spółka stara się jak najbardziej dbać o swoich pracowników, same wynagrodzenia nie są może na najwyższym poziomie, ale oferujemy dużo innych benefitów. Pracujemy od 7.00 do 15.00, jednak ze względu na różne pory występowania awarii, część pracowników obejmuje dyżur. To co wyróżnia nas wśród innych firm, zwłaszcza prywatnych, to pełne odprowadzanie składek , pełna osłona socjalna czy grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu rozwiązaniu nasi pracownicy, za symboliczną kwotę, mogą korzystać z wizyt u specjalistów w przeciągu kilku dni, a nie kilku lat. Zapewniamy naszym pracownikom odzież roboczą, sprzęt, który ułatwia im wykonywanie pracy w terenie. Ostatnio zakupiliśmy  specjalistyczny wóz WUCO do czyszczenia sieci kanalizacyjnych  i przepompowni ściekowych. Nasi pracownicy mogą korzystać z kursów i szkoleń, podnosić swoje kwalifikacje, zdobyć prawo jazdy kat. C + E czy też uprawnienia operatora koparki.

Jak wiadomo, nie jest to łatwa praca, ludzie narażeni są na występowanie różnych warunków atmosferycznych podczas ich pracy, awarie zdarzają się również w zimie, ale nasza załoga „jest zaprawiona w boju” i bardzo zgrana.

Prowod udziela się również wśród społeczności

Warto zaznaczyć, że nasza spółka prowadzi szereg działań edukacji ekologicznej dla dzieci czy osób starszych. Na terenie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim utworzyliśmy specjalną ścieżkę ekologiczną, z której często korzystają szkoły. W naszym wyposażeniu znajdują się również namioty, zestawy biesiadne, stoły, z których często korzystają instytucje lokalne podczas organizowania różnych imprez dla mieszkańców.

„Wody dla mieszkańców nie zabraknie” zapewnia mgr inż. Mariusz Pelc, nowy prezes Spółki Prowod

Stacja Uzdatniania Wody w Brzeziu

Modernizacja oczyszczalni ścieków, zakup SUW

Oczyszczalnia została kilka lat temu rozbudowana i zmodernizowana, tak samo zresztą jak Stacja Uzdatniania Wody w Chróścicach. Możemy się też pochwalić naszym zeszłorocznym zakupem, a mianowicie Stacją Uzdatniania Wody w Brzeziu. Ta inwestycja pozwoliła nam na zabezpieczenie mieszkańców i uniknięcie okresowego ograniczenia wody i spadku ciśnienia, które zdarzało się wcześniej, szczególnie w porze letniej gdy mieszkańcy podlewali ogrody. Sieci wodociągowe są bardzo dobrze połączone ze sobą, z poszczególnymi obszarami zasilania w wodę, nasza woda może dopłynąć z Brzezia do Czarnowąs czy Chróścic.

W takim razie co dalej?

W przyszłości planujemy wiele przedsięwzięć, część z nich to kontynuacja dotychczasowych działań. Prowadzimy dalszą wymianę wodomierzy na radiowe, zdalne, które bardzo dobrze się sprawdzają u indywidualnych odbiorców. W każdej chwili możemy uzyskać dostęp do danych z licznika, nie musimy za każdym razem wysyłać pracownika do każdego budynku żeby przeprowadził odczyty. Wcześniejsze wodomierze nie były też tak dokładne, zdarzały się wycieki, o których mieszkańcy nie wiedzieli, a teraz każdą taką informację otrzymamy natychmiast.

Zakupiona przez nas SUW w Brzeziu, wymagać będzie z pewnością remontów i modernizacji. Chcielibyśmy zmodernizować lub dodać zbiorniki wody w dzielnicy Czarnowąsy, obecne mają już prawie 40 lat. W najbliższym czasie trzeba będzie też rekultywować tutejsze składowisko odpadów, do tego też już zaczynamy się przygotowywać.

Jako spółka prowadzimy ciągłe działania poprawiające jakość usług świadczonych mieszkańcom jak np. propagowanie E_BOK i aplikacji mobilnej. Myślimy również o przeniesieniu naszej siedziby do Kup, to rozwiązanie ułatwi nam zarządzanie całą spółką i ograniczy koszty.

Nie możemy też nie zauważać pewnych zagrożeń, nasze koszty również rosną czy to energia elektryczna czy wynagrodzenia. Obawiam się, że gdy zaczniemy obniżać koszty, może to spowodować obniżenie poziomu jakości usług dla naszych odbiorców. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie.

Mieszkańcy coraz częściej pytają czy wystarczy wody?

Wody dla naszych mieszkańców nie zabraknie, to mogę stwierdzić z czystym sumieniem. Jesteśmy w na tyle dobrej sytuacji, że pokłady wody podziemnej są naprawdę duże, jest to wyłącznie kwestia jej wydobycia, a wodę mamy tu bardzo dobrej jakości. Oczywiście zanim zostanie wprowadzona do sieci należy ją uzdatnić i doprowadzić parametry wody  do wartości zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

A co z ceną wody? Podwyżki to kolejna obawa mieszkańców

Trudno mi to na dzień dzisiejszy określić, my składamy do Wód Polskich wniosek w sprawie określenia taryf przygotowany na dany okres czasu na podstawie kosztów prowadzonej działalności. Sytuacja wygląda tak, że najprawdopodobniej będziemy musieli wystąpić z wnioskiem o skrócenie okresu taryfowego i zmianę ceny. Ostatnio rząd sugeruje przedsiębiorstwom wodociągowo–kanalizacyjnym wstrzemięźliwość w sprawie wzrostu cen wody i ścieków „Nie dla podwyżek wody i ścieków”. Istnieje teoria, że samorządy mają otrzymać dodatkowe środki na dopłaty do wody i ścieków i bilansować rosnące koszty przedsiębiorstw, ale czy zostanie to zrealizowane, trudno powiedzieć.

Cena wody i ścieków nie rośnie! Rosną koszty zakupu energii, rośnie płaca minimalna – najważniejsze składniki powodujące wzrost taryfy. Na chwile obecną trudno mi określić jak zmieni się stawka, zależy to od bardzo wielu czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Weźmy pod uwagę energię elektryczną, której cena za 1 MWh jest prognozowana z 3 – 4 krotnym wzrostem w stosunku do roku bieżącego. Wzrost wynagrodzenia ze względu na podniesienie najniższej płacy w 2023 roku o prawie 600,00 zł też wymusi na przedsiębiorcach podniesienie płac swoich pracowników, wzrost kosztów transportu, ceny materiałów. Jest wiele czynników, które będą na pewno miały wpływ na koszt produkcji 1 m3 wody czy koszt odbioru od mieszkańców ścieków sanitarnych.

Cena wody i ścieków nie powinna być większa niż koszty jej produkcji z małym zyskiem dla przedsiębiorstwa. Nasz spółka w ten sposób obliczała taryfę, tak by cena wody i ścieków zamykała się na poziomie naszych kosztów.

Dziękuję za rozmowę.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie