Dziś (15 października) odbywają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023. Zagłosuj u miej wpływ na to, co dzieje się w Twoim kraju. Każdy głos ma znaczenie, bo może wprowadzić zmianę w państwie i tym samym polepszyć życie Polek i Polaków. Zdecyduj! Wybierz mądrze!

Wybory, referendum i prawo wyborcze 

Wybory parlamentarne odbywają się dziś (15 października) w godzinach 7:00-21:00. W tym samym czasie przeprowadzone zostaje również krajowe referendum składające się z czterech pytań: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”, „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?, Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?, Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Aby móc zagłosować w wyborach parlamentarnych, należy spełnić kilka określonych warunków: najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat, mieć prawa publiczne i wyborcze oraz nie być ubezwłasnowolnionym przez sąd. Udając się zaś na wybory, trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty w formie tradycyjnej albo wersji elektronicznej. Dodatkowo kodeks wyborczy wskazuje, że w wyborach parlamentarnych głosować mogą, poza pewnymi wyjątkami, osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Tak głosowali Polacy cztery lata temu

W poprzednich wyborach parlamentarnych, które odbyły się cztery lata temu 13 października 2019 roku frekwencja wyborcza wyniosła 61,74%. Wtedy to po raz drugi z rzędu wygrała partia Prawa i Sprawiedliwości (PiS), zdobywając przeważającą liczbę głosów w każdej grupie wiekowej. Wyniki wyborów przedstawiały się następująco: Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 43,59% głosów i 235 mandatów w Sejmie, Koalicja Obywatelska (KO) 27,40% głosów i 134 mandaty w Sejmie, Lewica – 12,56% głosów i 49 mandatów w Sejmie, Koalicja SLD-PSL – 8,55% głosów i 30 mandatów w Sejmie, Konfederacja Wolność i Niepodległość – 8,55% głosów i 11 mandatów w Sejmie.

W wyborach do Sejmu obywatele wybierają 460 posłów z łącznie 41 okręgów. W Opolu znajduje się siedziba okręgu wyborczego o numerze 21. W ostatnich wyborach frekwencja w naszym okręgu wyniosła ponad 52%. To oznacza, że w 2019 roku na wybory poszło prawie 413 tys. mieszkańców. Opolanie wywalczyli tym samym 12 mandatów poselskich.

Twój głos ma znaczenie

Czynny udział w wyborach przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim mamy wpływ na kształtowanie się polityki w Polsce, wybierając przedstawicieli, którzy będą podejmowali decyzje w imię całego narodu. Poprzez oddanie swojego głosu wyrażamy opinię i poglądy na temat działalności politycznej, a także korzystamy z przysługujących nam praw wyborczych i obywatelskich. Głosując, realnie wpływamy na zmiany polityczno-społeczne, pokazują w ten sposób, że przyszłość naszego kraju nie jest nam obojętna.

Udział w wyborach to wyrażanie odpowiedzialności społecznej. Głos każdej Polki i każdego Polaka jest narzędziem do budowania lepszego jutra. W ten sposób mamy możliwość, by kontrolować to, co dzieje się w rządzie. A co najważniejsze udział w wyborach to obowiązek obywateli demokratycznego państwa, który umożliwia nie tylko kształtowanie lepszej przyszłości kraju, lecz także możliwość wyrażania własnych przekonań.

Idźmy na wybory i głosujmy, by kształtować nasze jutro!

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.