Główny Inspektorat Transportu Drogowego wymienia wyeksploatowane fotoradary, a od piątku (21 lipca) na autostradzie A4 działa pierwszy odcinkowy pomiar prędkości. Kontrola będzie przeprowadzana na 8-kilometrowym odcinku pod Wrocławiem, od Kostomłotów do Kątów Wrocławskich.

W marcu ruszyła wymiana 247 fotoradarów na nowe, urządzenia mogą pracować w trudnych warunkach pogodowych. Automatycznie zidentyfikują rodzaj pojazdu, a pomiar prędkości może być przeprowadzany na kilku pasach ruchu jednocześnie.

Od piątku (21 lipca) na autostradzie A4 uruchomiono dodatkowo pierwszy odcinkowy pomiar prędkości. 8-kilometrowy fragment został wybrany na podstawie analiz zdarzeń drogowych, w ostatnich czterech latach doszło tam do ponad 30 wypadków, w których zostało poszkodowanych ponad 50 osób. Na wskazanym odcinku A4 nie ma pasa awaryjnego, więc zgodnie z przepisami ograniczenie prędkości wynosi tam 110 km/h dla samochodów osobowych lub 80 km/h dla ciężarówek.

Wymiana fotoradarów i odcinkowy pomiar prędkości na A4 pod Wrocławiem

Pełna mapa lokalizacji urządzeń pomiaru prędkości dostępna jest na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Jak informuje GITD jeszcze w 2023 roku powstaną kolejne dwa odcinkowe pomiary prędkości, we Wrocławiu przy al. Jana III Sobieskiego oraz na odcinku drogi wojewódzkiej Bierzów – Przylesie (węzeł A4/Brzeg).

A co gdy fotoradar zarejestruje przekroczenie prędkości?

W przypadku zarejestrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar, w przeciągu dwóch tygodni właściciel pojazdu otrzymuje dokumentacje zdarzenia. Właściciel pojazdu zobowiązany jest do udzielenia informacji odnośnie faktu naruszenia przepisów ruchu drogowego, wypełniając jedno z trzech oświadczeń:

  • Oświadczenie nr 1: wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia,
  • Oświadczenie nr 2: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie,
  • Oświadczenie nr 3: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który nie wskazuje lub odmawia wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Wzory znajdują się na stronie CANARD.
Wypełnione formularze należy odesłać pocztą na wskazany w dokumentach adres.

Następnie, zgodnie z treścią otrzymanego od właściciela pojazdu oświadczenia, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD podejmuje kolejne kroki, polegające na nałożeniu oraz przesłaniu mandatu karnego, skierowaniu sprawy do sądu lub wysłaniu oświadczenia do osoby wskazanej przez właściciela pojazdu.

Gdzie można zapłacić mandat?

Wpłaty za mandat można dokonać z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) na wskazany, na blankiecie otrzymanego mandatu karnego, indywidualny numer rachunku bankowego.

Ważne!!!

Nie należy dokonywać wpłat na rachunek I Urzędu Skarbowego w Opolu lub rachunki inne niż te, wskazane w oficjalnej dokumentacji przesyłanej przez CANARD.
 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie