Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów brzeskiego i opolskiego.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), na terenie powiatów brzeskiego i opolskiego, zwany dalej „obszarem zagrożonym” uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie opolskim, w gminie Popielów, miejscowości: Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia,
  Popielów, Rybna, Stare Siołkowice;
  • w powiecie opolskim, w gminie Dąbrowa, miejscowości: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów,
   Narok, Niewodniki, Prądy, Siedliska, Żelazna;
 • w powiecie opolskim, w gminie Niemodlin, miejscowości: Gościejowice, Gracze, Magnuszowice,
  Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski;
 • w powiecie opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki, miejscowości: Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki;
 • w gminie Opole, części miasta Opole: Bierkowice, Sławice, Wrzoski;
 • w powiecie opolskim, w gminie Komprachcice, miejscowość Wawelno

W związku z tym na drogach dojazdowych do wymienionych miejscowości pojawią się tablice ostrzegawcze o treści „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
  odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego
  powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie