Pamiątki związane w harcerstwem i skautingiem dawnej Rzeczypospolitej, a także na Ukrainie, Łotwie i w Rosji będzie można zobaczyć w Opolu. 28 maja odbędzie się wernisaż wystawy „Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy! Skauting i harcerstwo na Kresach, Rusi (Ukrainie), Łotwie i w Rosji 1911 – 1946”.

W pięciu salkach pałacyku przy ul. Piastowskiej 20 przedstawione zostaną oryginalne wydawnictwa, materiały i pamiątki ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego, kolekcjonera i popularyzatora dziedzictwa ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Wśród eksponatów przypominających rolę Lwowa jako kolebki polskiego ruchu skautowego znajdą się oryginalne zdjęcia Andrzeja Małkowskiego i korespondencje Olgi Drahonowskiej, dokumenty pierwszych instruktorek skautowych oraz pierwsze podręczniki skautowe wydane we Lwowie w latach 1911 – 1914. Nie zabraknie prasy. Będzie można zobaczyć egzemplarze najważniejszego pisma skautowego i harcerskiego – „Skauta”, od historycznego, pierwszego numeru z października 1911 roku, po ostatni wydany przed wakacjami w roku 1939.

Zaprezentowane zostaną również pocztówki z lat 1911 – 1914 wydawane nakładem Naczelnej Komendy Skautowej i redakcji „Skauta”, a także oryginalne wydawnictwa harcerskie z innych ośrodków na Kresach m. in. z Wilna, Stanisławowa, Borysławia, Łucka czy Równego z lat 20. i 30. Ciekawostką będą materiały związane z działalnością harcerstwa polskiego na wschodzie – w Kijowie, Tyflisie, Krasławiu i Dyneburgu na Łotwie czy w Kałudze i Nikołajewsku w głębi Rosji.

Kresy w latach 20. i 30. były terenem, gdzie latem obozowały liczne drużyny i hufce z całej II Rzeczypospolitej, stąd na wystawie znajdą się efektowne zdjęcia oraz albumy z letnich obozów harcerskich na Wileńszczyźnie, nad Naroczą, na Wołyniu, Podolu i w Karpatach Wschodnich.

Po raz pierwszy przedstawione zostaną unikatowe materiały związane z działalnością konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego we Lwowie w latach 1944 – 1946: fotografie i dokumenty, plany zbiórek, notatki szkoleniowe, a także kronika w formie zielnika. Będzie można zobaczyć też jedyny znany egzemplarz kapelusza skautowego ze Lwowa sprzed I wojny Światowej.

Wernisażowi towarzyszyć będzie multimedialna prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego „Lwów – kolebka polskiego skautingu. Nie tylko Andrzej i Olga…”.

Na wydarzenie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zaprasza o godzinie 13.00 do namiotu w swoim ogrodzie.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Reporterka. Pisze o tym, czym żyje powiat opolski. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Opolskim. Miłośniczka podróży małych i dużych. Ponad wszystko uwielbia góry. Na górskich szlakach spędza większość wolnego czasu. Zdarza jej się śpiewać, głównie w chórze. Uwielbia czytać książki, a przy dobrej pogodzie - jeździć na rowerze.