Rada Gminy Dobrzeń Wielki podczas lutowej sesji przyjęła szereg uchwał. Na sesji obecni byli też goście z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendant i Zastępczyni Komendanta Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim. 

Obecne na sesji przedstawicielki GUS przedstawiły informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wizytę na sesji złożyli też Komendant i Zastępczyni Komendanta Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim. Komendant zapewnił o swojej apolityczności i nadrzędnym celu działalności, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Wójt Piotr Szlapa przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami.

Podczas obrad radni przyjęli następujące uchwały:

• budżet gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021,

• wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2024,

• uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. Głos zabrał wójt Piotr Szlapa, który wyjaśnił, że uchwała dotyczy tych lokali gastronomicznych na terenie gminy, które ze względu na obostrzenia covidowe nie mogły prowadzić działalności, a mają wykupioną koncesję na sprzedaż alkoholu. – Właściciele lokali muszą uiszczać opłaty związane z koncesją, a nie mają z tego tytułu żadnych dochodów – mówił wójt. – Sprawą oczywistą jest, że w tych lokalach trzeba dokonać takich zmian, aby umorzyć te należności. Zwolnienia dotyczą siedmiu podmiotów w naszej gminie.

• uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzeń Wielki,

• uchwała w sprawie szczególnego sposobu odbierania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• uchwała w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki,

• uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji w sprawie rządowego programu masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – nawiązanie do Art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej wolności od eksperymentów. Głos zabrał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Piechota – Komisja rozpatrzyła petycję negatywnie – mówił. – W naszej gminie nie dotarły jakiekolwiek sygnały, żeby ktokolwiek był zmuszany do szczepień. Są one dobrowolne, na mieszkańcach nie jest wywierana presja medialna ani społeczna. Nie ma mowy o jakiejkolwiek segregacji mieszkańców, jak to było sugerowane w petycji,

• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa opolskiego (chodzi o remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej numer 457  w Chróścicach),

• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa opolskiego (chodzi o remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej numer 454 na odcinku Dobrzeń Wielki-Kup),

• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – ul. Brzeziańska),

• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – ul. Piaskowa),

• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa opolskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – droga wewnętrzna, naprzeciw przedszkola),

• uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Głos zabrał zastępca wójta Piotr Jonek. – Temat jest drażliwy, powoduje niezadowolenie mieszkańców. Wszystkie samorządy w Polsce borykają się z tym samym problemem.

– Ze względu na nasz budżet nie jesteśmy w stanie dokonywać jakichkolwiek dopłat, szczególnie w roku następnym, kiedy będą naprawdę duże problemy z uchwaleniem budżetu – dodał Piotr Szlapa. – Gmina wcześniej dopłacała do wywozu śmieci, bo miała z czego dopłacać. Te możliwości się skończyły.

Interpelacje i wolne wnioski. Sprawy różne

Rafał Kampa złożył interpelację w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi na ul. ks. Scheitzy w Dobrzeniu Wielkim. Piotr Szlapa zapewnił, że sytuacja została rozpoznana i będzie realizowana.

Roman Kołbuc mówił o sygnałach od mieszkańców dotyczących nagłośnienia na sali obrad, które przekłada się na momentami słabą jakość transmisji z sesji rady gminy. – Mamy zebrane oferty, ile kosztowałoby nowe nagłośnienie tej sali – odpowiedział Piotr Szlapa. – To jest kwota w granicach 25-35 tys. zł. Trzeba znaleźć na to pieniądze i przemyśleć, czy to jest naprawdę potrzebne.

Wójt poruszył temat zakupienia Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu. – Nareszcie jesteśmy właścicielami całej sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie gminy Dobrzeń Wielki – mówił.

Rafał Kampa w imieniu lokalnych miłośników historii zapowiedział akcję sprzątania zaniedbanej, ewangelickiej nekropolii znajdującej się w lesie nieopodal Brzezia. Sprzątanie cmentarza rozpocznie się 6 marca o godz. 9.30. Prace porządkowe będą odbywać się w pięcioosobowych grupach. Chętni do wzięcia udziału w akcji, proszeni są o dołączenie do wydarzenia na Facebooku. Po zakończeniu prac porządkowych o historii cmentarza przy ognisku opowie Helmut Starosta.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies