Można głosować na jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. W całym regionie w głosowaniu na zadania Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego bierze udział 77 różnorodnych zadań.

Najwięcej tj. 25 dotyczy wydarzeń kulturalnych. Niewiele mniej dotyczy działań edukacyjnych – 13 oraz realizowanych w obszarze Biura Dialogu Obywatelskiego – 13 . Zgłoszono 12 propozycji zarówno o charakterze zdrowotnym jak i 12 zadań sportowych. Ponadto zgłoszono po 1 zadaniu w obszarze wiejskim oraz promocji i współpracy z zagranicą.

– Zainteresowanie było spore, zadania były różnorodne, a wnioskodawcy mają już doświadczenie w składaniu propozycji swoich zadań – podkreślił marszałek Andrzej Buła. – Formuła MBO bardzo dobrze się u nas przyjęła. Widać inicjatywę mieszkańców, którzy pokazują jak są kreatywni, pomysłowi i co jest dla nich ważne.

– Głosować można na dwa sposoby, zarówno elektronicznie, jak i papierowo – wyjaśniła Maja Michniewicz z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. – Karty do głosowania w formacie A5 oraz Platforma MBO do głosowania elektronicznego dostępne będą na stronie budzet.opolskie.pl. W każdym powiecie pojawi się urna, gdzie można wrzucić głosy, można je dostarczyć osobiście do Urzędu lub wysłać korespondencyjnie. Głosować może każdy mieszkaniec województwa – niezależnie od wieku. Warto pamiętać, że mieszkańcy do 16 roku życia potrzebują podpisu rodzica/opiekuna prawnego.

Do MBO wpłynęły 83 zadania na kwotę 9,2 mln zł. . 29 zadań o zasięgu subregionalnym i 54 zadania o zasięgu powiatowym. W wyniku oceny formalno-prawnej odrzucono 5 zadań. Odrzucenia dotyczyły kwestii braku lub nieprawidłowo wypełnionych list poparcia dla zgłaszanych zadań. Do oceny merytorycznej przekazano zatem 78 zadań. Jedno zadanie zostało odrzucone z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji nie na mieniu województwa.

Poniżej zestawienie zadań na subregiony:

SUBREGION – MIASTO OPOLE I POWIAT OPOLSKI – 17 zadań
SUBREGION – POWIATY KLUCZBORSKI, NAMYSŁOWSKI I OLESKI – 24 zadania
SUBREGION – POWIATY GŁUBCZYCKI, PRUDNICKI I KRAPKOWICKI – 16 zadania
SUBREGION – SUBREGION – POWIATY BRZESKI I NYSKI – 8 zadań
SUBREGION – POWIATY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI I STRZELECKI – 12 zadań.

Wakacje to pracowity czas dla Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, który zajmuje się MBO. – Wyniki głosowania poznamy do 10 września, a realizacja zadań nastąpi w roku 2025- poinformowała Agnieszka Okupniak, dyrektorka Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

OPOLSKA MARKA

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił także 21. edycję konkursu „Opolska Marka”. Ma on służyć wyłonieniu najlepszych produktów spożywczych, usług oraz pracodawców w województwie opolskim oraz szeroko promować opolskich przedsiębiorców, organizacje pozarządowa a także inne podmiotów na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym. Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania prestiżowego symbolu „Opolskiej Marki” podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a w szczególności:

– oznakowania produktu znakiem promocyjnym/logo konkursu,
– umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu na frontowej części budynku, w którym znajduje się siedziba firmy,
– umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu w swoich materiałach reklamowych.

Kategorie konkursowe:

Pracodawca roku
Usługa roku
Produkt roku
Produkt spożywczy
Do udziału w konkursie marszałek Andrzej Buła zaprasza podmioty mające swoją siedzibę/oddział/filię w województwie opolskim.

– Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: opolskamarka@opolskie.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 czerwca 2024 r. – przypomina dyrektorka Agnieszka Okupniak.

fot. kapitan

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.