Marszałkowie Andrzej Buła i Robert Węgrzyn wręczyli beneficjentom umowy. Zarząd województwa rozstrzygnął otwarte konkursy „Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” i „Opolska pszczoła miodna”.

Marszałek Andrzej Buła nie kryje zadowolenia, że pomysły podsuwane organizacjom działającym na wsi, cieszą się tak dużym powodzeniem. – Z jednej strony przestrzeń, która nas otacza, czyli murale, na których pokazujemy między innymi trochę historii związanej z danym miejscem. Z drugiej zaś wspieramy już po raz kolejny środowiska pszczelarzy i pojawiają się w tym konkursie nowe organizacje. Cieszy nas to, bo widzimy, że to są dobrze wydane pieniądze – zauważa marszałek .

„Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” to konkurs, dzięki któremu w wielu miejscowościach powstają murale, związane z historią i dziedzictwem wsi. W tym konkursie zarząd przyznał 14 dotacji na łączną kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Nowe murale powstaną na i w budynkach świetlic wiejskich, szkołach, remizach OSP czy przystankach.

Będą się przyczyniać do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi, angażowania społeczności wiejskiej do współpracy w obranych tematycznych kierunkach m.in.: przyrodniczym, kulinarnym, kulturowym i historycznym a także wpływać na ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych poprzez wkład pracy na rzecz poprawy estetyki swojej miejscowości oraz upiększanych obiektów.

Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice” zamierza w ramach swojego projektu kontynuować Szlak murali „Przez przeszłość do przyszłości”. – Mamy już zaplanowane kolejne murale, które są związane z tradycjami, życiem i charakterem wsi Biedrzychowice. I chyba na tym nie zakończymy, bo mamy miejsca tyle, że całą historię Biedrzychowic można napisać muralami – mówi prezes Róża Zgorzelska.

Zarząd województwa stawia też na ochronę pszczół. W ramach konkursu „Opolska pszczoła miodna” przyznano 9 dotacji na kwotę 200 000 zł. Stowarzyszenia, lokalne grupy działania, związki czy fundacje, działające m.in. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zrealizują projekty, służące ochronie pszczół i upowszechnianiu jej roli w środowisku naturalnym.

To m.in. w poniższym zakresie wspieranie zakupu pokarmów z probiotykami, nasadzenia roślin miododajnych oraz różnorodne spotkania edukacyjne, warsztaty i działania informacyjne, które przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa opolskiego w tym zakresie.

Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy po raz trzeci otrzymał dotacje w takim konkursie. Tym razem zorganizują wyjazd studyjny dla pszczelarzy na 40 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. – Chcemy, żeby nasi pszczelarze poznawali to, co w pszczelarstwie jest nowego, co się zmienia. Ale planujemy też zakup roślin miododajnych – zobaczymy na tym wyjeździe, czy i w tym zakresie jest coś nowego – mówi prezes Stowarzyszenia Jerzy Duda.14 dotacji na wiejskie murale i 9 na ochronę pszczół

Fot. UMWO

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.