Wolni Ludzie z Opola każdego osiemnastego dnia miesiąca pikietują pod Sądem Okręgowym w Opolu. Tak będzie też w najbliższą sobotę: staną na placu Ignacego Daszyńskiego, by przypomnieć rządzącym, że takie pojęcia jak Konstytucja, praworządność, wolność czy sprawiedliwość nie są wyimaginowanymi bytami, tylko obowiązują w każdym szanującym się demokratycznym kraju.

– Jak co miesiąc, wyjdziemy przed budynki sądów w całej Polsce w Dniu Solidarności z Represjonowanymi Sędziami – mówi Małgorzata Besz-Janicka, szefowa opolskiego KOD, który organizuje pikietę. – W dalszym ciągu pogłębia się w naszym kraju kryzys wymiaru sprawiedliwości, spowodowany atakiem rządzących na niezależność sądownictwa. Podpisana niedawno przez prezydenta ustawa o Sądzie Najwyższym nie przywraca w Polsce praworządności ani nie poprawia sytuacji represjonowanych sędziów. Jest tylko nieudolną próbą ukrycia przed Komisją Europejską prawdziwych intencji reżimu PiS- przypomina.

Sędziowie bezprawnie zawieszeni nadal nie zostali przywróceni do orzekania. Aktualnie od orzekania odsuniętych jest pięciu sędziów:
🟣 Igor Tuleya (SO w Warszawie) – zawieszony przez izbę dyscyplinarną 18 listopada 2020.
🟣 Maciej Ferek (SO w Krakowie) – zawieszony przez nielegalną izbę dyscyplinarną 16 listopada 2021.
🟣 Piotr Gąciarek (SO w Warszawie) – – zawieszony przez izbę dyscyplinarną 24 listopada 2021.
🟣 Maciej Rutkiewicz (SR w Elblągu) – zawieszony przez izbę dyscyplinarną 15 grudnia 2021.
🟣 Krzysztof Chmielewski (SO w Warszawie) – zawieszony przez izbę dyscyplinarną 5 stycznia 2022.

❎ Sędzia Paweł Juszczyszyn, którego funkcjonariusze nielegalnej izby dyscyplinarnej, po ponad 2 latach bezprawnego zawieszenia, zdecydowali się przywrócić do pracy, został przesunięty z wydziału cywilnego do rodzinnego, co jest szykaną i degradacją. Został również wysłany na przymusowy urlop i w dalszym ciągu nie orzeka.

❎ Sędzia Waldemar Żurek, jeden z najbardziej represjonowanych sędziów wygrał w ETPCz. Oprócz naruszenia art 6. (prawa do sądu), Trybunał dopatrzył się też naruszenia art. 10 stwierdzając że- ogólne prawo do wolności wypowiedzi sędziów w sprawach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może zostać przekształcone w odpowiadający mu obowiązek zabierania głosu w obronie praworządności i niezawisłość sądownictwa, gdy te podstawowe wartości są zagrożone.
Trybunał uznał, że działania CBA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezes SO w Krakowie miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego, który próbował bronić praworządności oraz niezależności sędziowskiej (pkt 227)
Wskazano takze że działania służb i instytucji państwowych miały na celu wywołanie „efektu mrożącego” – nie tylko wobec sędziego Żurka, ale także innych sędziów uczestniczących w debacie publicznej.
To ważny wyrok w kontekście nieustannego ścigania sędziów za odważne stawanie w obronie praworządności, wyrażanie poglądów i krytyke rządzących.

🔶 Żądamy przywrócenia do pracy wszystkich nielegalnie zawieszonych niezależnych sędziów i zaprzestania represji!
🔶 Żądamy respektowania przez rządzących prawa i wyroków sądów polskich i trybunałów europejskich!
Brak praworządności i upolitycznione sądy to prosta droga do dyktatury i zniewolenia obywateli. Obecnie tylko heroiczna postawa odważnych, przyzwoitych i niezależnych sędziów chroni nas przed domknięciem się systemu opresji i bezprawia. Dlatego właśnie wspieramy Ich całym sercem podczas naszych comiesięcznych protestów.

Nie jest prawdą, że przyjęta przez Sejm i podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o Sądzie Najwyższym – jego autorstwa – gwarantuje Polsce odzyskanie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To jedynie nieudolna próba ukrycia prawdziwych intencji rządzących i oszukania Komisji Europejskiej.
Poniżej oświadczenie w tej sprawie POROZUMIENIA DLA PRAWORZĄDNOŚCI

POROZUMIENIE DLA PRAWORZĄDNOŚCI
Oświadczenie 15 VI 2022
Pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, jakoby przyjęta przez Sejm i podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o Sądzie Najwyższym – jego autorstwa – gwarantowała Polsce odzyskanie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – zdecydowanie mijają się z prawdą.
Komisja Europejska i Parlament Europejski konsekwentnie stoją na straży praworządności w Polsce. Ich wyrazem są umieszczone w KPO trzy warunki – “kamienie milowe” praworządności. Przyjęta właśnie ustawa nie realizuje żadnego z nich.
Pierwszym z kamieni milowych jest, aby “we wszystkich sprawach dotyczących sędziów, w tym dyscyplinarnych i uchylenia immunitetu, określić zakres właściwości Izby Sądu Najwyższego, innej niż istniejąca Izba Dyscyplinarna, spełniającej wymogi wynikające z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Zapewni to rozpatrywanie ww. spraw przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.
Tymczasem rzeczona ustawa przewiduje w praktyce jedynie zmianę nazwy Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Mają w niej pozostać osoby powołane przy udziale neo-KRS, co było faktycznym źródłem nieakceptowania Izby Dyscyplinarnej.
Drugi z kamieni milowych nakazuje, aby “treść orzeczeń sądowych nie była kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne”.
Tymczasem tzw. „ustawa kagańcowa” pozostanie w mocy i za kwestionowanie w orzeczeniach nominacji neo-KRS można zostać usuniętym z zawodu.
Ustawa “prezydencka” wręcz utrudnia dochodzenie przez nas, obywateli i obywatelki Polski, swoich praw i pozbawia nas pewności i stabilności orzecznictwa. Wprowadza kary dla sędziów, którzy w obronie praw obywateli i obywatelek odmawiają sprawowania wymiaru sprawiedliwości w składach z osobami powołanymi przy udziale neo-KRS.
Ponadto, poprzez wprowadzenie instytucji o nazwie “testu bezstronności sędziego” w rzeczywistości ogranicza się możliwość podważania wyroków zapadłych z udziałem nominatów neo-KRS i utrudnia dostęp do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Trzeci z kamieni milowych nakazuje “zapewnienie sędziom, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, dostęp do postępowania odwoławczego w ich sprawach” w składzie prawidłowo powołanym.
Tymczasem ustawa nie gwarantuje ani przywrócenia sędziów, ani prawidłowego składu sądu – sędziowie będą musieli zwrócić się do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w której składzie, mogą zasiadać nieuznawani neo-sędziowie.
Jasno pokazuje to, że przyjęta ustawa nie przywróci Polakom funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, których tak bardzo potrzebują. Nie przywróci też praworządności w Polsce, a zatem odbiera obywatelkom i obywatelom prawo do niezależnego sądu z niezawisłym sędzią. Każdy z nas może stać się pewnego dnia ofiarą państwa, w którym zachwiany jest w zasadniczy sposób trójpodział władzy.
Wykonanie w pełni orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest konieczne dla ratowania zarówno praw obywatelskich i pozycji Polski w Unii Europejskiej, kluczowej w trakcie trwającej tuż obok wojny, jak i zapadającej się gospodarki państwa, dla której fundusze unijne, także z Krajowego Planu Odbudowy są niezbędne.
Akcja Demokracja
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Kongres Świeckości
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
Inicjatywa Wolne Sądy

fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.