25 lat temu doszło do bezprecedensowego zjednoczenia mieszkańców Opolszczyzny ze wszystkich stron sceny politycznej.

– To była wyjątkowa determinacja mieszkańców, bo 6 stycznia 1998 roku zebrał się Klub Parlamentarny AWS z udziałem premiera Jerzego Buzka, gdzie zwyciężyła koncepcja 12 regionów, a już 10 stycznia ukonstytuował się Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny – marszałek województwa Andrzej Buła w imieniu zarządu województwa zaapelował do radnych o uczczenie „walki o niepodległość regionu sprzed 25 lat”. – 6 lutego marszałkowi sejmu wręczono pierwsze 50 tysięcy podpisów mieszkańców w proteście przeciwko likwidacji województwa, 2 kwietnia odbyła się wielka manifestacja Opolan w Warszawie, a kulminacją wszystkich działań było połączenie się mieszkańców w wielkim „Łańcuchu nadziei” wzdłuż trasy E40 na długości całego województwa w dniu7 czerwca. Dziś jest okazja do złożenia wielkich podziękowań wszystkim, którzy wtedy byli tak połączeni w działaniu – mówił marszałek na sesji. – A przez te 25 lat zdaliśmy egzamin z samorządności, pokazaliśmy, że samorząd województwa jest zawsze partnerem dla samorządów, dla wszystkich mieszkańców – dodawał Andrzej Buła.

Jak przypomnieli autorzy rezolucji, 25 lat temu cała Polska zobaczyła, że mieszkańcy województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie i z sukcesem walczyć o dobro swojego regionu. Sejmik Województwa Opolskiego wyraża podziękowania i wyrazy uznania wszystkim, którzy 25 lat temu zjednoczyli się w obronie tożsamości wielokulturowego regionu i głośno manifestowali chęć zachowania województwa opolskiego na mapie administracyjnej kraju – czy to biorąc udział w działaniach Opolskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, czy w zainicjowanej przez ówczesną redakcję Nowej Trybuny Opolskiej akcji „Brońmy swego Opolskiego”, czy wreszcie, stając od granicy do granicy województwa, silnie połączeni w „Łańcuchu nadziei” – napisali autorzy. Sejmik zwrócił się też do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia jubileuszu 25-lecia samorządności województwa. „To doskonała okazja do upamiętnienia wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy województwa opolskiego mogą się dziś cieszyć z życia w swoim regionie” – napisano.

Rezolucja został przyjęta na sesji jednogłośnie. Dziękując za jej przyjęcie marszałek poinformował, że w tym roku wiele działań, przygotowanych przez samorząd województwa, będzie się działo pod hasłem upamiętnienia 25-lecia obrony samodzielności regionu. To zarówno możliwości dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych w konkursach ofert, to tegoroczne Święto Województwa w Mosznej 7 czerwca czy wreszcie koncert „Schody do wolności” w opolskim amfiteatrze w dniu 22 czerwca.

Oto pełny tekst rezolucji:

W roku 2023 mija 25 lat od wydarzeń, które całej Polsce pokazały, że mieszkańcy województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie i z sukcesem walczyć o dobro swojego regionu. Mocne obywatelskie „NIE”, skierowane w 1998 roku przeciw rządowym planom podziału administracyjnego Polski na 12 regionów, zostało zauważone w całym kraju, i co najważniejsze, spowodowało odejście od pierwotnych zamiarów. Dzięki ogromnej, oddolnej wspólnej akcji przedstawicieli organizacji obywatelskich, ludzi kultury i mediów, a przede wszystkim zwykłych mieszkańców regionu, mamy dziś na mapie Polski 16 województw, w tym nasze, obronione – opolskie.
Sejmik Województwa Opolskiego wyraża podziękowania i wyrazy uznania wszystkim, którzy 25 lat temu zjednoczyli się w obronie tożsamości wielokulturowego regionu i głośno manifestowali chęć zachowania województwa opolskiego na mapie administracyjnej kraju – czy to biorąc udział w działaniach Opolskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, czy w zainicjowanej przez ówczesną redakcję Nowej Trybuny Opolskiej akcji „Brońmy swego Opolskiego”, czy wreszcie, stając od granicy do granicy województwa, silnie połączeni w „Łańcuchu nadziei”.
25 lat temu Opolanie pokazali, że dla realizacji wspólnych celów potrafią porozumieć się ze sobą ponad podziałami. A potem, przez kolejne lata, konsekwentnie udowadniali, że potrafią skutecznie budować i pomnażać społeczne oraz gospodarcze walory regionu, zadbać o jego rozwój i dobrą przyszłość.
W rocznicę tych wydarzeń, jako Sejmik Województwa Opolskiego, wyrażamy dumę i radość z faktu, że dzięki wspaniałej postawie mieszkańców, ich zaangażowaniu i konsekwencji, mamy samorządowe, samodzielne województwo. Chcemy nadal budować poczucie wspólnoty i umacniać pozycję naszego regionu w Polsce i Europie.
Sejmik zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia
jubileuszu 25-lecia samorządności województwa. To doskonała okazja do upamiętnienia wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy województwa opolskiego mogą się dziś cieszyć z życia w swoim regionie.

Jedną z informacji, zaprezentowanych radnym podczas sesji, była informacja o podziale pomiędzy subregiony pieniędzy na wybrane działania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Jak mówił marszałek Andrzej Buła, subregiony w tej perspektywie będą jeszcze w większym stopniu niż do tej pory zarządzać funduszami europejskimi, bo to się bardzo dobrze sprawdziło. – Subregiony będą decydować o podziale większych kwot niż dotychczas – wcześniej było to 14% naszego programu regionalnego, teraz będzie to już 27% całej kwoty – informował marszałek. To oznacza, że będzie to kwota niemal 262 milionów euro. Po raz pierwszy subregiony będą mogły decydować o podziale części pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie, kierowane bezpośrednio do mieszkańców – na ten cel w subregionach będzie 56,6 miliona euro. O jakich działaniach będą decydować subregiony? Jak wymieniała dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO Karina Bedrunka, w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie to min. efektywność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom, gospodarka wodno-ściekowa, bioróżnorodność, niska emisja i mobilność, dziedzictwo kulturowe oraz kultura i turystyka. W przypadku projektów miękkich będą to pieniądze na edukację przedszkolną i edukację ogólną, edukację włączającą, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, profilaktykę zachowań społecznych dzieci i młodzieży, usługi zdrowotne dla osób starszych i społeczne dla osób niesamodzielnych oraz opiekę długoterminową.

Marszałek informował, że już 17 lutego rozpoczną się spotkania w każdym z subregionów, podczas których będzie mowa o szczegółach tych działań. – Najpierw, 10 lutego, po raz pierwszy spotka się Komitet Monitorujący, a zaraz po nim spotkania w subregionach i kolejnymi grupami interesariuszy. Pierwsze nabory planujemy na marzec – dodawał Andrzej Buła.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.