Zarząd województwa ogłosił nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”   w roku 2023. W tym roku zarząd przeznaczył na ten cel 380 000  zł – poinformowała Violetta Ruszczewska z Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego.

Już od 1 lutego zainteresowani mogą składać wnioski o stypendia na realizację konkretnych przedsięwzięć kulturalnych. W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – stypendia w kwocie 7 600 złotych będzie mogło dostać aż 50 osób. Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego mieszkańców. Stypendium przyznaje się na czas realizacji przedsięwzięcia stypendialnego określonego we wniosku, jednak nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące. Stypendium wypłaca się w ratach miesięcznych.

Stypendia będą przyznawane są w trzech kategoriach:
na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, taniec, literatura, teatr, film, twórczość ludowa;
na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju kadr kultury;
na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy, artystyczny. To oznacza, że przedmiotem stypendium nie może być działanie organizacyjno-produkcyjne, np. druk książki, nagranie i wyprodukowanie płyty czy produkcja i filmu czy spektaklu.

Nabór wniosków potrwa od 1 do 28 lutego 2023 roku.

Wnioski można znaleźć na stronie: https://bip.opolskie.pl/2023/01/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-upowszechnianiem-kultury-oraz-opieka-nad-zabytkami-marszalk/?_gl=1*azg8qc*_ga*MjA5MDY2MjkyNC4xNjU5NjEyNDU0*_ga_72RWP6X25R*MTY3NTI2OTM1OC4yNjcuMS4

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.