Rafała Bartek zastąpił Bernarda Gaidę na czele  Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 53 zjazd delegatów związku na Górze św. Anny, wybrał nowy zarząd, przyjął nowych członków i podsumował 2021 rok. Przyjął także rezolucję w sprawie ograniczeń w zakresie nauczania języka ojczystego. 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno–Kulturalnych w Polsce to organizacja dachowa skupiająca wojewódzkie towarzystwa społeczno-kulturalne ludności niemieckiej z 10 województw. Główna siedziba znajduje się w Opolu. Związek koordynuje liczne działania i projekty w całej Polsce m.in. Kursy sobotnie dla dzieci, program Ożywienie Domów Spotkań, Deutsch AG, zajęcia teatralne Jugendbox, Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu (w tym roku 10.09.2022), a także powstające Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce.

– Szefować VdG, dachowej organizacji Niemców w Polsce, to ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność, zawsze ją czułem i wykonywałem tę służbę z zaangażowaniem i często ze szkodą dla swojej pracy zawodowej oraz innych stron życia, ale tak było trzeba – mówił Bernard Gaida, który funkcję przewodniczącego Związku pełnił ostatnie 12 lat. – Tego nie można robić na pół gwizdka, na dniówkę czy przy okazji. (…)” I dalej: „VdG przez całe 12 lat ani przez moment nie mogło sobie pozwolić na stagnację i nadal musi się rozwijać. Nawet okres pandemii, który dla wielu organizacji był nieaktywny, w VdG był czasem podwójnego wysiłku. Tylko cele są stałe; droga dochodzenia do nich, świat zewnętrzny, wymagania naszych partnerów, sytuacja polityczna ciągle się zmienia. Kończę trzecią kadencję zadowolony z drogi wykonanej, zespołu ludzi jaki zbudowałem, ale nie mam złudzeń, że VdG będzie się zmieniać, oby tylko cały czas miało ogólnopolską optykę. Dlatego cieszę się, że w czasie mojej prezydencji opracowaliśmy Strategię Rozwoju Mniejszości Niemieckiej w Polsce, obecnie jesteśmy w trakcie jej kolejnej modyfikacji. Kierunek jest wytyczony.”Bartek zastąpił Gaidę – zmiany w ZNSSK

Bernard Gaida zdecydował się nie kandydować do zarządu nowej kadencji. Po wyborach skład Zarządu Związku przedstawia się następująco: Rafał Bartek (woj. opolskie) – przewodniczący, Łukasz Jastrzembski (woj. opolskie), Sylwia Kus (woj. opolskie), Martin Lippa (woj. śląskie), Waldemar Świerczek (woj. śląskie), Michal Schlueter (Warmia i Mazury), Damian Stefaniak (Dolny Śląsk), Peter Jeske (Pomorze). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Agnieszka Dłociok (woj. śląskie) – przewodnicząca, Anna Kasprzyk (woj. opolskie), Dawid Bojarowski (woj. pomorskie).

Podczas tegorocznego Zjazdu dokonano również zmian statutowych, które rozszerzają liczbę członków Zarządu z 8 do 9, a ostatnim członkiem Zarządu zostaje każdy obecnie pełniący funkcję przewodniczącego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Obecnie przewodniczącym organizacji młodzieżowej jest Oskar Zgonina, który tym samym zasili szeregi zarządu. To wyraźny sygnał ze strony VdG w kierunku młodzieży – docenienie dotychczasowej działalności, ale też próba włączenia głosu młodzieży w podejmowaniu kluczowych decyzjach dotyczących przyszłości Mniejszości Niemieckiej.

Do grona członków ZNSSK w Polsce przyjęte zostały również nowe organizacje:
• Związek Mniejszości Niemieckiej w Lęborku jako członek zwyczajny;
• Izba Gospodarcza Śląsk jako członek zrzeszony.
Podczas zebrania delegatów przyjęto także rezolucję w sprawie ograniczeń w zakresie nauczania języka ojczystego. W skierowanym do rządów Polski i Niemiec dokumencie delegaci zwrócili się z apelem o uchylenie lutowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki o ograniczeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz niemieckiej kultury, publikacje i tłumaczenia niemieckiej literatury prof. Joanna Roztropowicz odznaczona została medalem ZNSSK w Polsce za szczególne zasługi. Przyznana została również nagroda Związku Niemieckich Stowarzyszeń Gratias agimus, wyrażająca ma wdzięczność mniejszości niemieckiej za starania na rzecz dążeń do jedności i pokoju: nagroda przyznana została biskupowi Alfonsowi Nossolowi.

Rafał Bartek
Urodzony 13.10.1977 w Opolu, żonaty, dwójka dzieci. Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami UniiBartek zastąpił Gaidę – zmiany w ZNSSK Europejskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998-2001). W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003-2004 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012 – 2018 był jej Współprzewodniczącym. Od maja 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska, a od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W latach 2002-2010 i w latach 2014-2018 był Radnym Gminy Chrząstowice, a w kadencji 2006-2010 jej Przewodniczącym. Od 2018 Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego.

Pełna treść rezolucji przyjętej przez delegatów:

Fot. VDG

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.