Na środowej (27 stycznia) XXVII sesji rady gminy Dobrzeń Wielki, radni uchwalili tegoroczny budżet gminy i – ściśle z nim powiązaną – wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobrzeń Wielki. W związku z tym, rada gminy nie mogła zatwierdzić budżetu na 2021 rok. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa gminy zostały uchwalone na wczorajszej sesji.

Deficyt jest największym problemem, z jakim zmaga się dobrzeński samorząd. Na ten rok wynosi on 3 mln 666 tys. 102 zł.

– Tyle brakuje na sfinansowanie wydatków bieżących – informowała Barbara Buchta, skarbnik gminy. – Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z udzielonych w ubiegłych latach pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z nadwyżki budżetu zgromadzonej na rachunku bankowym w latach ubiegłych.

Z uchwałą budżetową ściśle powiązana jest wieloletnia prognoza finansowa.

– Opinia do wieloletniej prognozy była negatywna. To jest przyczyna uchwalania budżetu po zakończeniu roku budżetowego – wyjaśniała Barbara Buchta. – Negatywna opinia wynikała z tego, że bieżące dochody gminy nie pokrywają wydatków bieżących. Żeby podjęcie uchwały budżetowej i funkcjonowanie gminy w nieprzerwanym zakresie były możliwe, wieloletnia prognoza została sporządzona w taki sposób, aby spełnić wymagane wskaźniki. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 mln 860 tys. zł. Wskaźniki są w tym momencie prawidłowe, co pozwala na podjęcie uchwały budżetowej.

– Na przyszłość wiąże się to z podjęciem kroków w kierunki zwiększenia dochodów – kontynuowała skarbnik gminy. – Oznacza to dodatkowe obciążenia dla mieszkańców i wprowadzenie oszczędności w działaniach gminy. Wydatki obniżone są o kwotę około 3,5 mln od 2022 roku. Na ten moment możemy przyjąć i budżet i wieloletnią prognozę. Jednak będziemy musieli podejmować działania, żeby w przyszłym roku do takiej sytuacji nie dopuścić. Sytuacja, którą mamy w tym roku, czyli domykanie budżetu nadwyżką budżetową, powoduje, że wskaźniki są niezgodne, nie pozwalają na przyjęcie budżetu. Tej nadwyżki w budżecie nie będzie zawsze. Ona się wyczerpie bo potrzeby gminy są ogromne.

Pozostałe uchwały

Oprócz budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, radni przyjęli jeszcze cztery uchwały. Zmieniono uchwałą  odległość punktów sprzedaży alkoholu od szkół, przedszkoli i kościołów z pięćdziesięciu do trzydziestu metrów. Wszystkie sołectwa znajdujące się na terenie gminy zaopiniowały projekt pozytywnie.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice i dla terenu w Dobrzeniu Wielkim naprzeciwko Liceum Ogólnokształcącego.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała pozwala na o przedłużenie okresu wynajmu budynku w Kup, w którym mieści się ośrodek zdrowia na kolejne dziesięć lat.

Interpelacje, wolne wnioski, sprawy różne

Najważniejszą kwestią poruszoną przez radnych w dalszej części sesji był temat bezpieczeństwa na drogach. Łukasz Lazik zwrócił uwagę na utrudnienia w korzystaniu z przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Opolskiej, Namysłowskiej i Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim. Radny pytał o możliwość budowy chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Strzelców Bytomskich oraz zainstalowanie tam lustra.

– Wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o rozwiązanie tego tematu i propozycją dołożenia się do budowy chodnika, który łączyłby ul. Powstańców Śląskich ze Strzelców Bytomskich i z przejściem dla pieszych na wysokości ul. Strzelców Bytomskich. Mamy nadzieję, że temat uda się załatwić pozytywnie – odpowiedział zastępca wójta Piotr Jonek.

Arkadiusz Kulas poruszył temat braku oznaczeń poziomych wskazujących na przebieg ścieżek rowerowych biegnących przy ulicach Opolskiej i Namysłowskiej. W ciągu miesiąca doszło na tych ulicach do dwóch potrąceń rowerzystów. – Apelowaliśmy w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich wielokrotnie. Poruszymy temat na spotkaniu z dyrekcją ZDW.

Roman Kołbuc zapowiedział złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji stałych rady gminy. – Ułatwi to mieszkańcom dostęp do informacji o sprawach, o których rozmawiamy na posiedzeniach poszczególnych komisji – argumentował przewodniczący.

Radni podejmowali też tematy dotyczące m.in. jakości powietrza, możliwości rozwiązania problemu spalania śmieci w piecach w gospodarstwach domowych, strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030 i remontu sieci cieplnej na terenie gminy.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies