Budzone raz po raz przez polityków upiory, dają o sobie znać szczególnie w okolicach kampanii wyborczych. A ponieważ nastały czasy permanentnej kampanii, Mniejszość Niemiecka proponuje akcję ukazującą wartości tkwiące w wielokulturowości.

Na inaugurację kampanii wybrano miejsce – jak zauważył jeden z dziennikarzy – nieco zakonspirowane.

– To tak jak było na początku z Mniejszością Niemiecką – też musiała działać w konspiracji –  zauważył Rafał Bartek przewodniczący  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Nawet PRL pozwalał na łączenie rodzin, a jednak oficjalnie  Niemców na Śląsku do 1989 roku nie było. Dzisiaj z przyznawaniem się do niemieckości też jest różnie. W świadomości społeczności niemieckiej pozostają obawy związane  z jej deklarowaniem. Są one wciąż jeszcze uzasadnione. Akty antyniemieckości wynikają głównie z braku kontaktów z rzeczywistością i braku dialogu.

– Ja zawsze podkreślam – mówił Bartek – że najmniej problemów mamy w województwie opolskim, dlatego że tutaj ten kontakt, to codzienne obcowanie ze sobą i niemiecką kulturą jest powszechne.

– Cele kampanii wizerunkowo-promocyjnej Mniejszości Niemieckiej pt.: „Mniejszość Niemiecka ma wartość! / Deutsche Minderheit hat Wert!” są dwa. Pierwszym jest pokazanie, że bycie częścią społeczności mniejszościowej w Polsce ubogaca i że obudzenie w sobie silnej tożsamości narodowej jest wartościowe. Drugim wskazanie społeczności polskiej, że mamy jako mniejszość narodowa (niemiecka) dużo więcej cech wspólnych, łączących nas w codzienności niż różnic, które mogły by dzielić – przekonywał przewodniczący TSKN

„Mniejszość to bogactwo” ten slogan często towarzyszy dyskusjom na temat mniejszości, ale codzienność w kraju w którym przyznawanie się do swych niemieckich korzeni było w całym okresie komunizmu zakazane, oczywistością nie jest. Obserwujemy, że świadomość tego kim jest mniejszość, co ją wyróżnia w społeczeństwie polskim, w tym również wśród mieszkańców województwa opolskiego pozostaje na odczuwalnie niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł na wyjątkową kampanię, która przybliżając ciekawe postacie ze środowiska Mniejszości Niemieckiej, pokazuje, że bycie częścią społeczności mniejszości narodowej jest czymś wyjątkowym.

Główni bohaterowie kampanii to wartościowe i zaangażowane osoby, działające w ramach struktur TSKN:

  • Elisabeth Kampa – nauczycielka języka niemieckiego i opiekunka zespołu Wal-Nak,
  • Łukasz Jastrzembski – burmistrz gminy Leśnica,
  • Zuzanna Herud – wokalistka i germanistka,
  • diakon Marek Dziony – diakon stały i germanista,
  • Barbara Mientus – bibliotekarka i animatorka kultury,
  • Klaus Leschik – wieloletni aktywista Mniejszości Niemieckiej.

Osobom tym towarzyszą hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej: „Kultura ma wartość”, „Społeczeństwo ma wartość”, „Język ma wartość”, „Wiara ma wartość”, „Tradycja ma wartość”, „Wspólnota ma wartość”. Zestawienie haseł z osobami nie jest przypadkowym zabiegiem ponieważ wybrani bohaterowie w swoich środowiskach utożsamiani są właśnie m. in z przedstawianymi wartościami.

-W ramach kampanii „Mniejszość Niemiecka ma wartość” przewidziano kilka rodzajów działań. Te najbardziej widoczne to bilbordy, które stanęły, albo stana dzisiaj (wykonawca zapomniał ze 11 listopada jest święto) w kilku miejscach województwa opolskiego m.in.: Opole, Krapkowice, Kędzierzyn, Olesno, Strzelce Opolskie- informuje Joanna Hassa, koordynatorka kampanii.

Ponadto zrealizowano poszerzone wywiady, które będą prezentowane w mediach społecznościowych w postaci krótkich filmów, a także część z tych wywiadów ukaże się w prasie. Materiały pojawią się również na stronie kampanii: www.MNmawartosc.skgd.pl.

– Głównym działaniem kampanii na tym etapie jest także realizacja badań socjologicznych grupy mniejszości niemieckiej województwa opolskiego, które pomogą znaleźć odpowiedź na kluczowe dla nas pytania- wyjaśnia Hassa. – Jaka jest dziś funkcja Mniejszość Niemiecka? Kim jesteśmy? Dlaczego warto dziś być mniejszością? Efektem tych badań będzie analiza środowiska mniejszości niemieckiej w postaci raportu, którego elementy wykorzystywane będą również w kampanii promującej.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Odpowiedzialnymi za poszczególne elementy kampanii są: realizacja filmów: Jakub Mickiewicz z zespołem, przeprowadzenie wywiadów i przygotowanie tekstów do prasy: Dawid Smolorz. Badania socjologiczne prowadzi zespół dr Magdaleny Lemańczyk. Zdjęcia i opracowania graficzne Adam Liszka. Koordynatorką całego projektu jest Joanna Hassa.

Fot. melonik

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.