Od kilkunastu dni w okolicach dworca trwa wycinka drzew związana z realizacją centrum przesiadkowego. Inwestycja ta budzi jednak wątpliwości rozmaitych środowisk. Dziś w Kinie Meduza przy ul. Oleskiej odbyło się spotkanie z Tomaszem Wolnym ze Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych „Silesia”.

O godzinie 16:00 w Kinie Meduza mieszkanki i mieszkańcy okolic skrzyżowania przy ul. Oleskiej i Batalionów Chłopskich spotkali się z Tomaszem Wolnym ze Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych „Silesia”. W spotkaniu brali udział także miejscy ekolodzy oraz przedstawiciele Partii Razem.

Wolny zapewniał, że choć wojewoda udzielił zezwolenia na realizację inwestycji, wycinka drzew jest nielegalna, gdyż wciąż nie zostało zakończone postępowanie środowiskowe – nie zakończyła się procedura odwoławcza od tej inwestycji. Jego zdaniem oznacza to, że pozyskane na ten projekt dofinansowanie ze środków europejskich może zostać Opolu odebrane, a miasto zapłaci z tego tytułu karę. Przypomnijmy, że przebudowa skrzyżowania ma kosztować 180 mln PLN, z czego około 70 mln to środki własne Opola.

W trakcie zebrania zebrano również podpisy pod stanowiskiem sprzeciwiającym się dalszej wycince drzew. Jego treść brzmi następująco:

„My niżej podpisani protestujemy przeciwko wycince 1200 drzew przy węźle komunikacyjnym Opole Wschodnie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko mimo trwającego postępowania środowiskowego niezakończonego wydaniem ostatecznej decyzji środowiskowej.

Składamy także stanowczy protest przeciw wydaniu przez Wojewodę Opolskiego zgodę na realizację inwestycji drogowej mimo braku ostatecznej decyzji środowiskowej, co stanowi złamanie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego i tym samym rażące naruszenia prawa a także środowiskowej dyrektywy unijnej.

Wzywamy Wojewodę Opolskiego do natychmiastowego wstrzymania wykonania decyzji ZRID na podstawie której MZD w Opolu wycina drzewa.

Jednocześnie prosimy Radę Dzielnicy Stare Miasto w Opolu o zwołanie sesji rady w celu przyjęcia wspólnego stanowiska w najbliższym czasie.

Apelujemy też do Rady Miasta Opola o rozpatrzenie skargi stowarzyszenia SILESIA w sprawie prowadzenia tej inwestycji mimo wskazania rażących błędów proceduralnych.

W przypadku kontynuacji prac związanych z wycinką, w szczególności przy ulicy Nysy Łużyckiej i Oleskiej i Katowickiej rezerwujemy sobie prawo do wniesienia oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej za pośrednictwem CUPT w Warszawie z wnioskiem o rozwiązanie umowy na dofinansowanie inwestycji z uwagi na naruszenia prawa unijnego i krajowego wskazanego powyżej.

Opole dnia 19 lutego 2018”

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie