Od dzisiaj  czynny jest Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Mieści się on w wyremontowanym w 2017 r. skrzydle „C” budynku przy ul. Zamkowej 2 (dawny szpital, a później Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). Remont kosztował blisko 950 tysięcy, zaś pierwsze wyposażenie 140 tysięcy. Starosta Opolski, Henryk Lakwa, dokonał dziś uroczystego otwarcia obiektu.

Przeznaczony jest on dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.

Dom dysponuje 20 miejscami dla uczestników zajęć oraz 4 miejscami całodobowego okresowego pobytu.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Oferuje aktywizację poprzez udział w szeregu atrakcyjnych zajęciach terapeutycznych i zajęcia rehabilitacyjne podtrzymujące sprawność ruchową, a także porady i wsparcie psychologiczne.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym, a także w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych i urzędowych.

Placówka ma zapisane w programie także zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich. Uczestnicy zajęć mają zapewnione drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

DDP dysponuje czterema miejscami miejsca całodobowego, okresowego pobytu. Osoba korzystająca z tej usługi będzie mogła uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez placówkę oraz korzystać z całodziennego wyżywienia, składającego się z trzech podstawowych posiłków oraz drugiego śniadania. Z usługi tej będzie można korzystać dwa razy w roku, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 14 dni (Oferta odpłatna w 100%, 150 zł za dzień pobytu).

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji finansowej osoby zainteresowanej.

Podstawą przyjęcia jest decyzja o skierowaniu i ustaleniu wysokości odpłatności wydana przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego przez osobę ubiegającą się o przyznanie miejsca w Domu, za pośrednictwem właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

 

Udostępnij:

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies