Od dzisiaj  czynny jest Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Mieści się on w wyremontowanym w 2017 r. skrzydle „C” budynku przy ul. Zamkowej 2 (dawny szpital, a później Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). Remont kosztował blisko 950 tysięcy, zaś pierwsze wyposażenie 140 tysięcy. Starosta Opolski, Henryk Lakwa, dokonał dziś uroczystego otwarcia obiektu.

Przeznaczony jest on dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.

Dom dysponuje 20 miejscami dla uczestników zajęć oraz 4 miejscami całodobowego okresowego pobytu.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Oferuje aktywizację poprzez udział w szeregu atrakcyjnych zajęciach terapeutycznych i zajęcia rehabilitacyjne podtrzymujące sprawność ruchową, a także porady i wsparcie psychologiczne.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym, a także w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych i urzędowych.

Placówka ma zapisane w programie także zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich. Uczestnicy zajęć mają zapewnione drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

DDP dysponuje czterema miejscami miejsca całodobowego, okresowego pobytu. Osoba korzystająca z tej usługi będzie mogła uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez placówkę oraz korzystać z całodziennego wyżywienia, składającego się z trzech podstawowych posiłków oraz drugiego śniadania. Z usługi tej będzie można korzystać dwa razy w roku, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 14 dni (Oferta odpłatna w 100%, 150 zł za dzień pobytu).

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji finansowej osoby zainteresowanej.

Podstawą przyjęcia jest decyzja o skierowaniu i ustaleniu wysokości odpłatności wydana przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego przez osobę ubiegającą się o przyznanie miejsca w Domu, za pośrednictwem właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.