Dwie drogowe inwestycje prowadzi powiat opolski: w Zimnicach i Goszczowicach. Ta druga jest już na ukończeniu. Powiatowi podlega  540 km – tyle co z Opola nad Bałtyk.  To dwa z kilku zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć.

– W Zimnicach budujemy chodnik przy drodze powiatowej, która prowadzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką i drogą krajową. Na tym skrzyżowaniu w niedalekiej przyszłości ma powstać rondo – dodaje starosta.

Budowa chodnika wiąże się z dość szerokim zakresem prac i w przypadku Zimnic konieczna też jest przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej, trzeba wykonać odwodnienie drogi, zjazdy. Lista robót jest długa.

– Na inwestycje w Zimnicach Małych i Goszczowicach, gdzie również budujemy chodnik, który prowadzi do nowego przystanku kolejowego, pozyskaliśmy 50 procent dofinansowania z rządowego programu – informuje Henryk Lakwa.

Inwestycja w Zimnicach kosztuje po przetargu – prawie 640 tys. zł, w Goszczowicach – ok. 580 tys. zł.

– Co roku inwestujemy w drogi i w dokumentację na kolejne remonty, współpracujemy z wójtami i burmistrzami naszych gmin przy tworzeniu planów inwestycji drogowych na kilka lat do przodu, gminy partycypują w kosztach inwestycji. Wkrótce będzie tworzony plan inwestycji drogowych na kolejne lata – przypomina starosta. – Zdaję sobie sprawę, że każdy nasz remont czy przebudowa wywołuje pytania o kolejne. Jednocześnie przypominam, że sieć dróg powiatowych, które musimy utrzymywać i remontować liczy łącznie 540 km, czyli dla zobrazowania, tyle co z Opola nad Bałtyk. Nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie zaspokoić wszystkich oczekiwań. Żaden powiatowy budżet by tego nie udźwignął. Co roku remontujemy kolejne odcinki, adekwatnie do możliwości budżetu, w którym musi wystarczyć również na inne realizowane przez powiaty zadania. Jestem świeżo po absolutorium za 2020 rok, w którym – dla przykładu – w wydatkach inwestycyjnych najwięcej przeznaczyliśmy na drogi – informuje Henryk Lakwa.

Rok 2021 to również przebudowa drogi w Domecku, remont odcinka w Masowie oraz budowę kładki pieszo–rowerowej w Turawie – wylicza Henryk Lakwa.

Przygotowuje się również opracowanie dokumentacji między innymi na:

rozbudowę ul. Wolności w Popielowie,
przebudowę odcinka w Krasiejowie,
przebudowę odcinka drogi powiatowej Chrząstowicach,
remont odcinka Szydłowiec Śląski – Magnuszowice,
rozbudowę mostu w Węgrach i w Turawie.

Drogi – to największe wydatki inwestycyjne powiatu opolskiego

Fot. Monika Kluf

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.