Kierunek technik mechanik, który chce prowadzić Zespół Szkół w Ozimku uzyskał pozytywną rekomendację Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Ekspert rynku pracy w Business Centre Club Opole też uważa, że ten kierunek to dobry pomysł.

– Trzymam mocno kciuki za powodzenie  tego nowego kierunku, tym bardziej, że towarzyszę jego tworzeniu od pierwszych spotkań z firmą BA Glass Jedlice – mówi Leonarda Płoszaj- wicestarosta opolski

– Firma ta jest jednym z największych producentów opakowań szklanych. Ich zakład w Sierakowie współpracuje już z jedną ze szkół. – A jeśli chcą współpracować przy prowadzeniu kierunku technik mechanik w kolejnej szkole, to znaczy, że na kształcenie w tym zawodzie jest zapotrzebowanie. Nie tylko zresztą w tej firmie – dodaje Krzysztof Wysdak – członek Zarządu Powiatu Opolskiego .

Potwierdziła to zresztą Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Opolu, która dobrze zna oczekiwania pracodawców.

Bartosz Medyk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu: – Inicjatywa jest bardzo słuszna. Technik mechanik to zawód potrzebny na rynku pracy, a szkoły powinny kształcić dla rynku pracy. Dyrektorzy wiedzą, że to kierunek wymagający jeśli chodzi o prowadzenie kształcenia, kadrę i bazę. Jeśli to jest, pozostaje życzyć udanego naboru.

Grzegorz Kuliś, prezes zarządu i współwłaściciel grupy Weegree oraz ekspert ryku pracy w Business Centre Club Opole, zwraca uwagę na atut w postaci silnego wsparcia prywatnego biznesu, który daje gwarancję, że kształcenie i podstawa programowa będą skorelowana z faktycznymi potrzebami rynku pracy i konkretnie tej firmy, która będzie partnerem kierunku.

– Temat zaistniał w 2022 roku – mówi o utworzeniu nowego kierunku technik mechanik dyrektor ZS w Ozimku Tomasz Ciekalski. – Firma BA Glass Jedlice potrzebuje nowych kadr, stąd chęć współpracy. Nie tylko ta firma czeka na techników mechaników. My czekamy na kandydatów.

Szczegóły na stronie i FB szkoły.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechanik, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację MG.17 w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń albo kwalifikację MG.19 w zawodzie operator obrabiarek skrawających albo kwalifikację MG.20 w zawodzie ślusarz, stanowiącą podbudowę do kształcenia. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechanik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

– pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego;

– pracownię technologii, wyposażoną w: modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych, próbki materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, narzędzia i przyrządy pomiarowe, elementy maszyn i urządzeń, narzędzia do montażu, dokumentację techniczną, katalogi maszyn i narzędzi, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;

– warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji MG.17 w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń albo kwalifikacji MG.19 w zawodzie operator obrabiarek skrawających albo kwalifikacji MG.20. w zawodzie ślusarz.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach, warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.