Dane mówią same za siebie, gmina Pokój w kadencji 2018-2023 odniosła ogromny sukces. Składają się na niego cztery wskaźniki: finansowy (związany z budżetem), ekonomiczny (wiążący się ze stanem gospodarki lokalnej), infrastrukturalny oraz społeczny (uwzględniający szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Gmina Pokój została sklasyfikowana na 426 pozycji,  dla przykładu Wilków na 789, Świerczów na 992, czy Dobrzeń Wielki na 1480 pozycji.

Jaka jest recepta na sukces?

Uważam, że konsekwencja, przygotowanie dokumentów projektowych, doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. To także umiejętne zarządzanie finansami oraz zaopiekowanie się mieszkańcami od dziecka do seniora. To przede wszystkim zespół współpracowników, społeczników, przedsiębiorców, rolników, którzy aktywnie inwestują w rozwój kompetencji i infrastrukturę. Pomysły są ważne, ale także możliwości ich realizacji. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Ranking bezstronnie  wskazuje na to, że bardzo dobrze sobie radzimy w tej materii. Efekty pracy są zespołowe. Wszyscy są autorami sukcesu gminy Pokój.  Sporo jest jeszcze do załatwienia – mówi Barbara Zając, wójt gminy Pokój.

Przed nami kolejne inwestycje. M.in. poprawa warunków dla wychowanków Przedszkola Publicznego w Pokoju, przebudowa oczyszczalni ścieków w Pokoju, budowa toalet w parku, zakup auta pożarniczego dla OSP Domaradzka Kuźnia, modernizacja budynku poczty w Pokoju, budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu. Zbieramy także deklaracje dotyczące chęci przystąpienia do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W tym roku gmina Pokój złożyła lub przygotowuje dokumentację aplikacyjną w zakresie:

Poprawy efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju poprzez termomodernizację i montaż odnawialnych źródeł energii. Wniosek złożony w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Złożono także wniosek o dofinansowanie na 17 instalacji fotowoltaicznych dla Spółdzielni Energetycznej w Pokoju. Projekt jest w trakcie weryfikacji.

W ramach projektu finansowanego z WFOŚiGW w Opolu doposażony zostanie plac zabaw przy przedszkolu w Pokoju.  Znajdzie się tam tablica do rysowania kredą, plansze edukacyjne, żagiel do ochrony przed słońcem, ekostacje oraz urządzenia zabawowe tj. stacja meteorologiczna. Powstaną też ogródki kieszonkowe – w trakcie przygotowania dokumentacja pod zamówienie.

W przygotowaniu są kolejne inicjatywy m.in.:

  1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawiści. Wniosek składany w ramach FEO 2023-2027, działanie 2.1. Poprawa efektywności energetycznej w woj. opolskim.
  1. Przygotowywana jest dokumentacja pod zamówienie publiczne „Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Domaradz”. Zmianie ulegnie nawierzchnia z tłuczniowej na twardą asfaltową. Długość dróg ok.2 km
  2. Gmina wyszła z ofertą do konserwatorów zabytków na wykonanie prac w zakresie renowacji zabytków w kościele w Fałkowicach, w Pokoju i w Dąbrówce Dolnej. Przygotowywane jest także ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont dachów dzwonnicy i kaplicy w Zieleńcu.

Gmina Pokój w czołówce gmin wiejskich do 5000 mieszkańców. Sukces kadencji 2018–2023*Materiał partnera

 

 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie