Z jakimi wyzwaniami mierzą się regiony mniejszościowe? W jakich obszarach regiony dwu- i trójjęzyczne mogą upatrywać szans – i z jakimi zagrożeniami muszą się mierzyć? Właśnie tym zagadnieniom poświęcone będzie VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych, które odbędzie się 1 i 2 grudnia.

Jak zapobiegać dyskryminacji i wykluczeniu grup mniejszościowych, również na rynku pracy? Tegoroczne hasło forum brzmi: „Języki mniejszości a rynek pracy – szanse i wyzwania”.

Osoby chcące wziąć udział w VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych 2023 proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na oficjalnej stronie Forum (https://forum.fuen.org/)
Termin rejestracji upływa 29 listopada.

Forum rozpocznie się w piątek, 1 grudnia, w Opolu, w sali Sejmiku Województwa Opolskiego (lub alternatywnie w sali konferencyjnej w Hotel Mercure).

Tematem przewodnim w pierwszym dniu spotkania będą korzyści płynące ze znajomości języka mniejszości oraz próba diagnozy i eliminacji zagrożeń. Regiony dwu- lub trójjęzyczne, pielęgnujące lokalne dziedzictwo kulturowe i językowe, z jednej strony stanowią atrakcyjne obszary dla inwestorów, z drugiej zaś – jak wskazują niektóre organizacje promujące język i kulturę mniejszości – borykają się z odpływem wykwalifikowanych językowo pracowników do sektora prywatnego, charakteryzującego się wyższymi zarobkami. Ponadto niektóre grupy mniejszościowe z powodu powszechnych uprzedzeń narażone są na dyskryminację, czy wręcz wykluczenie z rynku pracy. Piątkowa konferencja będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń we wzmacnianiu korzyści i minimalizacji zagrożeń w regionach mniejszościowych.

Konferencja rozpocznie się o 9:30 mowami powitalnymi Wiceprezydenta FUEN Bernarda Gaidy, Przewodniczącego ZNSSK Rafała Bartka oraz Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Panelistami w dalszej części konferencji będą przedstawiciele europejskich regionów wielojęzycznych, mniejszościowych i przygranicznych, takich jak: Kraj Basków, Katalonia, Dolina Aosty, Fryzja, Irlandia czy Macedonia. Dzień zakończy prezentacja mniejszości narodowych w Polsce.

Drugi dzień konferencji (sobota, 2 grudnia) odbędzie się w Katowicach i poświęcony będzie przede wszystkim transgranicznemu rynkowi pracy.

Szczegółowy program wydarzenia.

„Języki mniejszości a rynek pracy – szanse i wyzwania” – VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze