Wspieraj wolne media

Fundusze unijne dla regionu w kolejnych latach, program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok i działaniach samorządu w sferze  edukacji były, obok apelu o wsparcie dla służby zdrowia, głównymi tematami październikowej sesji sejmiku województwa opolskiego.

Pieniądze unijne dla regionu w przyszłej perspektywie finansowej to przede wszystkim możliwość działania i inwestowania w samorządach, a w efekcie korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu. I choć umowa partnerstwa pomiędzy Polską i UE nie została jeszcze podpisana, to opolskie już rozpoczęło  przygotowanie projektu dokumentu, określającego najważniejsze zasady podziału pieniędzy dla regionu. Jacek Partyka z Departamentu Funduszy Europejskich UMWO mówił, że projekt program regionalnego na kolejne lata  przewiduje dla województwa opolskiego kwotę 921 milionów euro. – To 690,5 miliona euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 230,5 miliona euro na tzw. projekty miękkie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ – informował.

Mówiąc o podziale pieniędzy podkreślał także, że w najbliższych latach większa część programu będzie oddana do dyspozycji samorządom. – W latach 2014-2020 wsparcie subregionów kształtowało się na poziomie 14% całego RPO, a w nadchodzącej perspektywie  ma wynieść 27% wartości programu. Będą to wyodrębnione kwoty na gminne programy rewitalizacji oraz na krajowe i regionalne obszary strategicznej interwencji. Tak, jak w kończącym się programie, będzie podział na pięć subregionów, które otrzymają do podziału 212,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 36 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ – informował Jacek Partyka. – Termin, w którym przyjmiemy ostateczny program na lata 2021-2027 zależy nie tylko od nas. Jak tylko umowa partnerstwa zostanie podpisana, to będziemy pracować nad jego ostatecznym kształtem – dodawał dyrektor.

Radni zapoznali się z efektami dwóch projektów unijnych, realizowanych w ostatnich latach przez samorząd województwa. Nowa jakość teatru, czyli przebudowa  i modernizacja budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu to projekt, który uroczyście  podsumowano już na początku września, kiedy otwarto teatr.  Dyrektor Norbert Rakowski mówił zarówno o tym, że to był pierwsza  poważna modernizacja po 40 latach funkcjonowania placówki, jak też o trudnościach i przebiegu całej inwestycji, która kosztowała niemal 27 milionów złotych. Radni mieli okazję już zobaczenia jej efektów podczas otwarcia placówki.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek podsumowała natomiast kończący się projekt unijny pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w ramach którego znacząco zmodernizowano bazę szkół zawodowych w regionie. – To projekt realizowany przez samorząd województwa wraz z partnerami, czyli samorządami powiatów brzeskiego, kędzierzyńsko – kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, nyskiego, oleskiego, prudnickiego, strzeleckiego, namysłowskiego oraz miastem Opole –wymieniała Monika Jurek.

Efektem projektu, który kosztował ponad 31 mln zł,  jest doposażenie i unowocześnienie bazy kształcenia praktycznego w regionie, czyli nowopowstałe pracownie z nowoczesnym wyposażeniem. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie mają spore możliwości nabycia wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, adekwatnej do obowiązujących technologii. W ramach projektu wspartych zostało 21 placówek kształcenia zawodowego w powiatach oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, podsumowując tę prezentację, wyrażał nadzieję, że teraz w tych pracowniach będą się kształcić uczniowie na potrzeby naszego regionalnego rynku pracy.

Radni przyjęli program współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny, 2022, rok. Dyrektor Biura Dialogu i  Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska podkreślała, że to najważniejszy dokument, który reguluje współpracę samorządu z trzecim sektorem. Efektem dotychczasowej współpracy i konsultacji są nowe elementy, jakie znalazły się w programie. Wśród priorytetowych około 30 zadań pojawiło się kilka nowych priorytetów, które przełożą się na kolejne konkursy, jakie będzie w przyszłym roku ogłaszał zarząd województwa dla organizacji. Jak mówiła Aleksandra Zwarycz z BDO, to przede wszystkim  organizacja szkoleń dla osób świadczących usługi w społeczności lokalnej wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  wspieranie działań w zakresie rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży; wspieranie działań w zakresie gospodarowania odpadami; wspieranie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół; rozwój rowerowej turystyki krajobrazowej w województwie opolskim; zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej; podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie i ostatni – wspieranie rozwoju aktywności społeczności lokalnych, czyli regranting.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies