Już dziś zastanów się nad hasłem promocyjnym gminę Niemodlin, zgłoś się do konkursu i zgarnij atrakcyjne nagrody. Termin przesyłania propozycji mija 17 maja.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie hasła promującego gminę Niemodlin, które może składać się, co najwyżej z sześciu słów. Każdy uczestnik może podesłać maksymalnie trzy propozycje hasła w terminie do 17 maja do godz. 12.00.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki określone w regulaminie. Konkurs trwa od 16 kwietnia do 17 maja 2019 roku.

Propozycje haseł należy składać:

– w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (parter, pokój nr 5), ul. Bohaterów Powstańców Śląskich 37;
– wysłać pocztą na adres urzędu w terminie do 17 maja w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na hasło promujące gminę Niemodlin” lub wysłać na adres mailowy: m. zaremba@niemodlin.pl

Każde zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, datę urodzenia, adres do korespondencji w przypadku jeśli uczestnik nie posiada adresu e-mail, adres e-mail oraz telefon (fakultatywnie).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niemodlin, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.niemodlin.pl

Udostępnij:

O Autorze

fotoreporter

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies