Już nie online,  zarząd województwa i przewodniczacy sejmiku  spotkali się najpierw z dziennikarzami, a później, w Sali Orła Białego odbyła się kolejna sesja sejmiku województwa opolskiego.

– Cieszę się, że możemy się już normalnie spotkać, bo choć spotkania online też przebiegały bardzo dobrze, to jednak co innego zobaczyć państwa twarzą w twarz – mówił przewodniczący sejmiku Rafał Bartek.

Zmiana w zarządzie województwa to efekt decyzji jednego z koalicjantów – Polskiego Stronnictwa Ludowego.  Już w styczniu tego roku złożył na ręce Zarządu Wojewódzkiego PSL rezygnację, która została przyjęta. Jednocześnie PSL rekomendował do zarządu województwa Antoniego Konopkę, radnego województwa, który już w poprzedniej kadencji taką funkcję pełnił. Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że zasadą dobrze działającej koalicji jest wzajemny szacunek dla decyzji wspólnych i decyzji swoich koalicjantów. – Dlatego też zaakceptowaliśmy decyzję naszych partnerów z PSL – informował.

Radni w głosowaniach tajnych odwołali ze składu zarządu Stanisława Rakoczego (14 głosów za odwołaniem, 12  głosów przeciwko, 2 wstrzymujące się) i powołali Antoniego Konopkę (15 głosów za, 10 przeciw, 3 wstrzymujące się). W zarządzie województwa Antoni Konopka przejmie obszary, którymi wcześniej zajmował się Stanisław Rakoczy – to sprawy wsi i rolnictwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ochrony środowiska.

Radni podczas tej sesji zmienili także m.in. regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego „Marszałkowskie Talenty”.  Zgodnie z nowymi zapisami regulaminu stypendia będą teraz przyznawane w trzech kategoriach – na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz z opieką nad zabytkami. Głównym celem stypendiów będzie pomoc finansowa na realizację określonych, konkretnych  przedsięwzięć w tych dziedzinach. Będą się także mogły o te stypendia starać także – co nie było możliwe wcześniej – osoby dorosłe.

Na wniosek władz Opola radni zgodzili się na przekazanie miastu 300 tysięcy złotych na dofinansowanie modernizacji Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków. – Mimo oszczędności, które sami wprowadzamy w budżecie województwa w związku z epidemią, myślimy również o tym, jak będziemy funkcjonować regionie po jej przejściu – mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.  – Dlatego też odpowiedzieliśmy pozytywnie na wniosek władz miasta, bo opolski stadion lekkoatletyczny pełni ważną  rolę w całym województwie. Na stadionie ma zostać wymieniony tartan na bieżni –  będzie ułożona nowa nawierzchnia na bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami, zostanie także zakupiony certyfikowany sprzęt lekkoatletyczny.

Radni wysłuchali także analizy sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2019 roku, informacji nt. wdrażania RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; sprawozdania ze współpracy województwa opolskiego z zagranicą w 2019 roku oraz  sprawozdania z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Samorządowcy pamiętali o dzisiejszym Dniu Matki i jutrzejszym święcie polskiego samorządu.

Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, korzystając z transmisji sesji sejmiku on-line, złożył życzenia wszystkim samorządowcom z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego i 30-lecia funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce.

Fot. melonik , UMWO

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.