Zgodnie z komunikatem otrzymanym z Gabinetu Wojewody Opolskiej Moniki Jurek informujemy, że wojewoda otrzymała zgodę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odwołanie Moniki Ożóg ze stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

„Zadaniem Wojewody Opolskiej Moniki Jurek jako osoby reprezentującej rząd jest w porozumieniu z resortowymi ministrami kreowanie takiej polityki kadrowej oraz dobieranie takiej kadry zarządzającej w Urzędzie, jak i jednostkach podległych, aby w atmosferze współpracy, zgodnie realizować zadania dla dobra mieszkańców i rozwoju całego regionuczytamy w komunikacie. Okoliczności, w jakich powołana została Pani Monika Ożóg, a przy tym brak akceptacji ze strony środowiska oraz niesprzyjająca atmosfera współpracy skłoniły do wystąpienia o wyrażenie zgody przez Generalnego Konserwatora Zabytków na odwołanie jej ze stanowiska. Zgodę w niniejszej sprawie otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W najbliższym czasie przystąpimy do powołania nowego wojewódzkiego konserwatora zabytków.”

Monika Ożóg odwołana

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.