Zbliża się jesienna edycja konkursu „Eduko Bardzo Młoda Kultura – Opolskie”. Jego głównym zadaniem jest rozwój i promocja edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. 

Szeroko rozumiana współpraca między instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami ma zainspirować dzieci i młodzież do twórczego udziału w kulturze. Dzięki łączeniu edukacji i animacji kulturowej.

Program ma pomóc budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, szczególnie związanych ze współpracą, komunikacją, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne, a także podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i kulturalną w województwie opolskim. Warunkiem jest realizacja na terenie województwa projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowanego do dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Projekt ma być oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna i pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot, instytucja, organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa.

Podczas tej edycji konkursu do dyspozycji jest kwota z powiększoną alokacją, która wynosi 75 tys. zł. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 10 tys. zł.

Wnioski można składać od 24 sierpnia do 6 września 2020 roku. Szczegółowe informacje na stronie Portalu Edukacji Kulturowej.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Śląska Opolskiego.

Przed nami druga odsłona konkursu „Eduko Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies