Osoby, które ogrzewają swoje domy gazem lub ciepłem z sieci wcześniej nie mogły liczyć na dotację przy wymianie źródła ciepła. W programie Mój Prąd 5.0 znaleziono dla nich rozwiązanie, mogą otrzymać ponad 26 tysięcy złotych.

Warunkiem jest połączenie montażu pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Co ważne, inwestycji nie trzeba przeprowadzać jednocześnie, można je odsunąć w czasie. Ważne jednak, aby zachować termin do grudnia 2023, kiedy kończy się nabór wniosków lub do wyczerpania puli środków.

Jeśli klient już posiada instalację, którą założył po 31 marca 2022 i skorzystał z dotacji w program Mój Prąd, może po zamontowaniu pompy ciepła wnioskować o dodatkowe dofinansowanie na pompę ciepła. Klienci posiadający instalację PV zamontowaną przed 01.04.2022 r., którzy skorzystają z dotacji na pompę ciepła w ramach tego programu, zobowiązani będą  do zmiany umowy z zakładem energetycznym na rozliczanie w systemie net-biling.

Program „Mój Prąd 5.0”

W programie Mój Prąd możemy otrzymać 6 tysięcy zł dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych, natomiast w przypadku pomp ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej dotacja może wynieść 19 400 złotych. Jeśli połączymy obie inwestycje to na fotowoltaikę otrzymamy dodatkowy tysiąc złotych dofinansowania. Co ważne w tym programie nie istnieje kryterium dochodowe.

Wniosek o dotację jest składany po zakończeniu inwestycji. Należy przedstawić w formie elektronicznej załączniki: faktury, potwierdzenia zapłaty, potwierdzenie z zakładu energetycznego o przyłączeniu mikro instalacji do sieci oraz protokoły odbioru. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚ, na konto klienta zostaną przekazane pieniądze.

Program „Czyste Powietrze”

Osoby, które ogrzewają domy, starymi piecami: na węgiel, ekogroszek czy pellet, które nie spełniają wymogów 5 klasy, nadal mogą skorzystać z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.  Głównym warunkiem jest likwidacja starego źródła ciepła.

W programie przewidziano trzy poziomy dofinansowania, które są uzależnione od dochodów:

– poziom podstawowy: dochód roczny nieprzekraczający kwoty 135 000 zł.

– poziom podwyższony: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 2651 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

– poziom najwyższy: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

Zaświadczenie o wysokości dochodu na członka rodziny w gospodarstwie wydawane jest przez właściwy terytorialnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek o dofinansowanie w Czystym Powietrzy dzieli się na dwa etapy. Pierwszy to złożenie wniosku o przyznanie dotacji – może być złożony przed rozpoczęciem inwestycji lub nie później niż 6 miesięcy od poniesienia pierwszego kosztu (liczy się data wystawienia pierwszej faktury). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, klient otrzymuje decyzję o przyznaniu dotacji. Drugi etap to rozliczenie wniosku celem wypłaty środków – po zakończeniu inwestycji.

Nabór wniosków w Czystym Powietrzy prowadzony jest w trybie ciągłym do końca 2027 roku natomiast rozliczane wnioski o płatność będą przyjmowane do końca roku 2029.

Co ważne przy zakupie i montażu pompy ciepła i fotowoltaiki od AMP Plus – Solar Place, pomoc w złożeniu i rozliczeniu wniosku jest bezpłatna! Dlaczego to tak istotne? Ponieważ są firmy, które za pomoc w wypełnieniu formalności naliczają dodatkowe opłaty. W tym przypadku masz to za darmo!Nowe zasady przyznawania dotacji, skorzysta więcej osób

*Materiał partnera

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie