Dla nas te wyniki nie były tajemnicą. Udało nam się nagrać rozmowę z dr Danutą Berlińską zanim uniemożliwiono jej publikację całości. Dziś ukazały sie drukiem w “Studiach Śląskich”, naukowym magazynie Instytutu Śląskiego.

Są zatem wyniki tych badań naukowym dowodem na to, że prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i wojewoda Opolski Adrian Czubak manipulowali opinią publiczną, przedstawiając jakieś pokątne wypociny zakolegowanych studentów politologii zachowując w tajemnicy prawdziwe naukowe badania przeprowadzone nie tylko przez uprawnioną do tego jednostkę, ale przez znakomitego naukowca, socjologa, jakim była Danuta Berlińska.

Wszystko dlatego, że prawdziwe badania pokazały całe zło planu powiększenia Opola.

Odtajnione wyniki badań Danuty Berlińskiej. Wiśniewski i Czubak powinni się wstydzić“18 grudnia 2015 r. przeprowadzono blokadę drogi 454 w Czamowąsach, 5 lutego 2016 r. odbyła się manifestacja w Opolu. W każdym kolejnym z wymienionych działań brało udział coraz więcej uczestników, którzy manifestowali silne emocje i deklarowali przywiązanie do małej ojczyzny- pisze Berlińska. Na Facebooku powstała strona „NIE dla rozdzielenia gminy Dobrzeń Wielki”, również na stronach poszczególnych miejscowości toczy się dyskusja na temat projektu19. Relacje telewizyjne zamieszczono na kanale Youtube, również prasa lokalna i regionalna informowała o protestach, stanowisku zajętym przez władze gminy i ustaleniach poczynionych na zebraniach wiejskich, zaś w miejscowościach zawisły transparenty z napisami w rodzaju: „Nasze sklepy, nasze pola, nie oddamy do Opola”. W publikacjach i na forach internetowych zarzucano władzom Opola lekceważenie mieszkańców i samorządów lokalnych, ponieważ przygotowano i uchwalono uchwałę bez wcześniejszych rozmów, nie zgromadzono też żadnych solidnych argumentów, które mogłyby przekonać mieszkańców do planu powiększenia Opola kosztem ościennych gmin.
Taka mobilizacja nie byłaby możliwa bez silnego utożsamiania się mieszkańców ze swoją miejscowością i gminą. W badaniach  zdecydowana większość respondentów (powyżej 90%) deklarowała, że jest mocno lub bardzo mocno związana ze swoją małą ojczyzną.

Odtajnione wyniki badań Danuty Berlińskiej. Wiśniewski i Czubak powinni się wstydzić

Badania potwierdzają silną i zbliżoną emocjonalną więź badanych zarówno z miejscowością, jak i gminą. Siła tej więzi decyduje o tym, że mieszkańcy nie akceptują naruszania ich autonomii do decydowania o losie swojej gminy i miejscowości. Emocjonalna więź z małą ojczyzną nie wyklucza przywiązania do Opola jako stolicy regionu, chociaż deklaruje je mniejszy odsetek badanych (65%). W trakcie wywiadów pogłębionych respondenci podkreślali, że ich więź emocjonalna z Opolem nie oznacza, że chcą, żeby przyłączono ich miejscowość zamieszkania do stolicy regionu.
Natomiast blisko 78% badanych czuje się związanych z powiatem opolskim ziemskim. Nie można jednak stwierdzić zależności pomiędzy bliskością jednostki terytorialnej a emocjonalną więzią, ponieważ aż 96% zadeklarowało więź z województwem opolskim, 94% z Polską i 86% z Europą. Te wyniki świadczą o tym, że dzięki kontaktom osobistym z krajami Europy, migracjom zarobkowym, telewizji satelitarnej, Internetowi powstaje poczucie identyfikacji niezależne od dystansu przestrzennego w ramach wspólnoty wyobrażonej, której podstawą są wspólne wartości. Relatywnie niski odsetek respondentów deklarujących przywiązanie do Opola można wyjaśnić obawami, że dostarczą w ten sposób argumentu za przyłączeniem: skoro czują się związani z miastem, to gdy w końcu ich miejscowości przyłączone zostaną do Opola, prędzej czy później zaakceptują status mieszkańca miasta.

Zapewne czynnikiem sprzyjającym manifestowaniu więzi ze swoją miejscowością i gminą jest zasiedzenie.  1, 66,5% badanych mieszka w swojej miejscowości od urodzenia lub ponad 20 lat. Zatem to właśnie społeczność lokalna stanowi naturalny punkt odniesienia dla jednostki, co potwierdzają słowa jednego z badanych: „jesteśmy przywiązani do swojej miejscowości i tyle”.

Odtajnione wyniki badań Danuty Berlińskiej. Wiśniewski i Czubak powinni się wstydzić

Karykaturalnie na tym tle wyglądają argumenty zwolenników planu Wiśniewskiego.

Odtajnione wyniki badań Danuty Berlińskiej. Wiśniewski i Czubak powinni się wstydzićCałość w najnowszym numerze “Studiów Śląskich”, które kupić można między innymi w Instytucie Śląskim . Tym którym się nie uda kupić pisma polecam opowieść swiętej pamięci Danuty Berlińskiej . Wszystko wyjaśnia osobiście.

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies