Inicjatywę lokalną tworzy grupa mieszkańców, którzy wspólnie chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie. W realizacji pomysłów pomaga im miasto. Ze swojej strony mieszkańcy wnoszą wkład w postaci projektu, robocizny i czasu.

– Miasto wspiera inicjatywy lokalne finansowo. Jednak nie robi tego w formie dotacji, lecz poprzez sfinansowanie materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia – mówi Aleksandra Zwarycz, zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego. – Zakupione materiały nie przechodzą na własność inicjatora, zostają w mieście i mogą być wykorzystane do kolejnych projektów.

Mieszkańcy Opola złożyli w tym roku jedenaście wniosków na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej. Pozytywną ocenę i dofinansowanie uzyskało siedem z nich. Sześć projektów uzyskało dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł, a jeden w wysokości 9200 zł. Projekty dotyczą głównie seniorów, rozwoju terenów zielonych i rekreacji.

W ramach inicjatywy „Zielono mi – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie” przeprowadzona zostanie rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Gminnej. – Wnioskodawca wykona nasadzenia roślinności i przeprowadzi warsztaty z samodzielnego konstruowania domków dla owadów – wylicza Aleksandra Zwarycz. – Domki będą elementem zrewitalizowanego terenu. Po stronie miasta jest wkład finansowy, głównie na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia nasadzeń oraz materiału mineralnego potrzebnego do budowy ścieżki. Wsparcie przewiduje też sfinansowanie nagród dla dzieci, które wezmą udział w konkursie dotyczącym bioróżnorodności.

Inicjatywa „Wyposażenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości” zrealizowana zostanie na ul. Stefanii Mazurek. Jak informuje Aleksandra Zwarycz zadanie ma polegać na zagospodarowaniu terenu pod wybieg i toaletę dla psów. – Będą ustawione ławeczki oraz kosze i tak zwane parkingi z poidłami dla czworonogów. Po stronie inicjatorów wkład pracy społecznej ma polegać na przygotowaniu i oczyszczaniu terenu, instalacji i bieżącym utrzymywaniu.

Kolejny projekt, który uzyskał wsparcie miasta nosi nazwę „Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji”. Zadanie będzie realizowane w klubie jeździeckim „Ostroga” na ul. Wrocławskiej. Teren zostanie zrewitalizowany, powstanie strefa piknikowa, w której pojawią się stoły z ławkami. Po stronie inicjatorów jest uporządkowanie terenu, nasadzenie i pielęgnacja roślin oraz montaż strefy piknikowej.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu zrealizowany zostanie projekt „Łazienka przyjazna uczniom”. – Wnioskodawca wskazał, że chce przeprowadzić remont toalet w szkole – mówi Aleksandra Zwarycz. – Po stronie miasta jest zakup potrzebnych do realizacji tego celu materiałów i narzędzi.

Aż trzy inicjatywy lokalne dotyczą seniorów. Projekt „Bossanova z seniorami” przewiduje przeprowadzenie cyklu zajęć tanecznych dedykowanych głównie dla kobiet powyżej 60 roku życia. Spotkania będą odbywać się w Centrum „Senior w Opolu” na ul. Krakowskiej.

W ramach inicjatywy „Nordic walking dla seniorów” przeprowadzone zostaną zajęcia ruchowe z wykorzystaniem kijków do nordic walking.

Ostatni projekt senioralny nosi nazwę „W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora”. Pomysłodawcy zorganizują cykl wydarzeń kulturalnych o charakterze tanecznym oraz dwunastu warsztatów wokalnych.

Projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies