Aktualne trendy i zjawiska na rynku pracy omawiali reprezentanci środowisk nauki, biznesu i samorządu. Opolskie Forum Zawodowe zorganizowano 30 listopada w hotelu Słociak w Opolu.

Według analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na opolskim rynku funkcjonuje ponad 185 tys. reprezentantów pokoleń baby boomers i X oraz przeszło 184 tys. reprezentantów pokoleń Y i Z. Pierwsze dwie grupy mają największe doświadczenie zawodowe i życiowe, a praca to ważna część ich życia. Jednocześnie cechują je niższe kompetencje cyfrowe, które z kolei są domeną pokoleń Y i Z. Wskazana jest więc dwustronna wymiana doświadczeń.

– Ważny jest nie tylko mentoring pojmowany tradycyjnie jako wsparcie i nauka ze strony osoby doświadczonej. Mówimy też o konieczności mentoringu odwróconego – podkreślała dr Jolanta Maj z Politechniki Wrocławskiej. – W firmie, w  której pracuję staramy się stosować mentoring działający w obie strony. Chodzi o to, by stworzyć złoty zespół, który będzie sięgał po medale – potwierdziła z kolei Joanna Wrzeszcz-Karpiel, HR Manager w firmie MonoSol Poland.

Dr Radosław Walczak z Uniwersytetu Opolskiego wskazał natomiast na potrzebę stosowania dobrze opracowanych i szczegółowych zasad onboardingu, czyli wprowadzania nowych pracowników do firmy i funkcjonujących w niej zespołów. Prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego stwierdził z kolei, że jedną z branż o największym zróżnicowaniu pokoleniowym jest budownictwo. Według niego jedna z najniższych średnich wieku występuje w branży informatycznej, a jedna z najwyższych w medycznej.

– Nie oznacza to jednak, że demografia przesądza o wszystkim – zauważył prof. Szukalski. – Coraz mniejszy udział w rynku pracy osób aktywnych zawodowo można rekompensować poprzez aktywizację grup obecnie mniej aktywnych, wprowadzanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, czy wykorzystanie potencjału imigrantów.

Z kolei zdaniem prof. Rafała Mustera z Uniwersytetu Śląskiego nie powinniśmy myśleć o starszych pokoleniach jako o wypalonych zawodowo, a o młodszych jako o często zmieniających pracę. Nazwał to stereotypami. – Wbrew powszechnemu przekonaniu młodsze pokolenia cenią sobie stabilizację rozumianą jako możliwość przewidywania stosunków w pracy – mówił prof. Muster, którego badania potwierdziły tę zależność.

Forum zorganizowało Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy, które jest wydziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Debatę prowadziła natomiast Irena Wolińska, politolożka i polityczka społeczna z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie polityki rynku pracy oraz kształcenia ustawicznego.

– To kolejne forum, dzięki któremu zyskujemy sporo wiedzy, ale i praktycznych wskazówek dotyczących wyzwań opolskiego rynku pracy – podsumowała Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałkini województwa.

fot. materiały WUP

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 9 lat, w fotografii o rok krócej. Miłośnik narciarstwa, karate i siatkówki, spośród których nie uprawia tylko trzeciej z dyscyplin. Przez całe życie poświęca się sportowi, choć w Opowiecie.info zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie podczas podróży, które tak bardzo kocha.