Statystyki pokazują, że kobiety mają słabszą pozycję na rynku pracy: przeważają wśród bezrobotnych, mają problem z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka, często nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych, co dodatkowo utrudnia znalezienie pracy.

– Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przygotował statystyki dotyczące bezrobotnych pań – poinformowała Ewa Bilicka-Stęporowska – rzeczniczka WUP. – Na koniec stycznia 2023 roku w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego zarejestrowanych było 21 798 osób bezrobotnych, 12 236 z nich stanowiły kobiety (56% ogółu bezrobotnych).
Niespełna połowa z nich to mieszkanki wsi. Niższe wykształcenie i brak kwalifikacji zawodowych idą w parze z brakiem pracy lub niechęcią do jej podjęcia. Ze statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wynika bowiem, że ponad 36 % bezrobotnych pań nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. Natomiast zaledwie 14% kobiet bezrobotnych ma wykształcenie wyższe. Większość pań bezrobotnych (ponad 88%) pracowała przed rejestracją w urzędzie.

Statystyki wskazują także, że nie wszystkim młodym mamom łatwo jest podjąć decyzję o wejściu lub powrocie na rynek pracy, bowiem niemal 30 procent kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Zdaniem Florance Nightingale statystyka … jest najważniejszą nauką na całym świecie: od niej zależy praktyczne zastosowanie każdej innej nauki i każdej sztuki; jedyna nauka niezbędna dla całej administracji politycznej i społecznej, cała edukacja, cała organizacja oparta na doświadczeniu, ponieważ daje tylko wyniki naszego doświadczenia.”

Nie wszyscy jednak podzielają jej zdanie. Według Benamina Disraelego istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.
Mniej radykalny, choć równie sceptyczny co do statystyki jest George Bernard Shaw: Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.

My nie możemy jednak zaprzeczać liczbom, które podał nam WUP.

• 10 802 (88,3%) to kobiety, które pracowały przed rejestracją w urzędzie,
• 1 434 (11,7%) to kobiety dotychczas niepracujące,
• 5 591 (45,7%) kobiet bezrobotnych zamieszkuje na wsi,
• 432 (3,5%) kobiet zarejestrowanych to cudzoziemki,
• 4 434 (36,2%) kobiet zarejestrowanych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych,
• 2 335 (19,1%) kobiet zarejestrowanych nie posiada doświadczenia zawodowego,
• 3 637 (29,7% ) kobiet zarejestrowanych to kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Kobiety bezrobotne w podziale na grupy wiekowe:

Na Opolszczyźnie kobiety mają gorzej…

Kobiety bezrobotne w podziale na stopień wykształcenia:

Na Opolszczyźnie kobiety mają gorzej…

Czy wypada życzyć Paniom z okazji Dnia Kobiet więcej pracy? Na pewno życzymy Im równego traktowania w każdej dziedzinie życia.

 

Tumisu z Pixabay

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.