Tak było w poprzednich latach. Warto się więc pospieszyć, bo nie jest ich zbyt dużo. Trwa nabór wniosków na dotacje do likwidacji pieców węglowych.

– Nie wszystkie powiaty udzielają dofinansowania, gdyż przepisy nie nakładają takiego obowiązku na ten szczebel samorządu – informuje starosta opolski Henryk Lakwa. – Nam udało się ponownie, mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów wygospodarować pieniądze na ten cel. W tym roku jest to 100 tys. zł. Na tyle możemy sobie pozwolić, by ograniczyć poziom zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją”.

Te pieniądze od powiatu opolskiego znikają błyskawicznie…

Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne. Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej lub osobiście bądź poprzez e-puap (adres do doręczenia poprzez e-puap: /Powiat_Opolski/SkrytkaESP lub /Powiat_Opolski/skrytka) złożyć wniosek który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.

Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

kocioł c.o. gazowy,
kocioł c.o. elektryczny
kocioł c.o. olejowy,
lub podłączą się do sieci ciepłowniczej,
zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW, przy jednoczesnej likwidacji węglowego kotła c.o.

Kwoty dotacji:

3.000 zł – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Pytania w sprawie dotacji należy kierować pod numer 77 54 15 144.

A tutaj można pobrać wniosek, który należy złożyć:

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2023

 

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.