Wczoraj tylko Hania Siuta z Moniką, dziś ponad dwadzieścia osób, spacerowało na placu Daszyńskiego w Opolu, wspierając w ten sposób protestujących przed Sejmem w Warszawie, gdzie procedowane jest ostateczne zawłaszczenie sądów przez PiS.

Podziękowanie prof. Gersdorf. Protest przed Sądem Okręgowym w OpoluHania przyprowadziła Monikę przed sąd nieprzypadkowo. Monika jest jeszcze dzieckiem, ale już doskonale wie, co to jest Konstytucja, na czym polega trójpodział władzy i dlaczego ważne są wolne sądy. Swą wiedzą mogłaby obdzielić wielu dorosłych, dla których liczą się tylko chleb i igrzyska. Dzisiaj Hania z Moniką także zameldowały się przed Sądem Okręgowym w Opolu.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli” – Jan Zamoyski.

Dzisiaj przed Sądem Barbara Skórzewska odczytała podziękowanie, jakie do protestujących skierowała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf.Podziękowanie prof. Gersdorf. Protest przed Sądem Okręgowym w Opolu

„Od szeregu miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na sądownictwo, w tym na Sąd Najwyższy. Podważane są konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Wprowadzane zmiany legislacyjne zmierzają do ostatecznego zdominowania sądownictwa przez władzę wykonawczą. Działania te są prowadzone lub inicjowane przez organy państwa. W tym stanie rzeczy, w obronie konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów stają różnego rodzaju organizacje oraz grupy obywateli, świadomych wagi naruszanych reguł. Świadczy to o ich obywatelskiej dojrzałości i trosce o losy polskiego demokratycznego państwa prawnego.

Pragnę podziękować wszystkim, którym nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa. Sądownictwo to wymaga rzeczywistej modernizacji i zmian na miarę oczekiwań społeczeństwa, a od bez mała trzech lat spotyka się wyłącznie ze zmianami kadrowymi zmierzającymi do uzyskania przez rządzącą większość wpływu na działania sądów, wpływu który przekracza wyznaczone Konstytucją RP granice.

Podejmowane w różnych formach działania zmierzające do obrony konstytucyjnych pryncypiów budzą szacunek. Są wolne od przemocy, najczęściej zdystansowane od bieżącej polityki, świadczą o dojrzałości i odwadze. Za istotny uważam głos sędziów występujących publicznie w obronie niezależności sądownictwa. Zabieranie przez nich głosu w pełni odpowiada wymogom etyki zawodowej i świadczy o poczuciu odpowiedzialności za polskie państwo.

Chcę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ten obywatelski protest, tym, którzy w nim uczestniczą, biorąc udział w licznych i bardzo nielicznych manifestacjach i tym, którzy zabierają głos w przestrzeni publicznej, okazując przywiązanie do demokratycznych wartości i próbując uświadomić społeczeństwu niebezpieczeństwa związane z wprowadzanymi zmianami.

Dziękuję Wam wszystkim, Wasza postawa jest ważna i budzi szacunek nie tylko mój i sędziów, ale całego demokratycznego świata.

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”

Barbara Skórzewska z powodu braku drukarki przepisała tekst podziękowania ręcznie, by rozdać go zebranym.

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.