Gmina Pokój pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 150 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” całość zadania wynosi 167 tys. zł w tym wkład własny gminy 17 tys. zł.

Projekt „STOP Emisjom w Gminie Pokój”W ramach projektu zostanie przeprowadzony szereg różnorodnych działań proekologicznych związanych tematycznie z ochroną powietrza.

Stworzona zostanie przestrzeń dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym do edukacji i zabawy. W ramach działania powstanie plac zabaw i doświadczeń w oparciu o który dzieci będą się uczyć odpowiednich pojęć i zachorowań przebywając na powietrzu, poznawać świat przyrody oraz uczyć się troski o środowisko.

Prowadzony będzie cykl zajęć dla dzieci szkolnych przy użyciu pomocy dydaktycznych tj. podłogi interaktywnej z pakietem ekologicznym – nauka, które zostały pozyskane w ramach wcześniejszych działań edukacyjnych. Będzie to forma nauki przez zabawę na podstawie gier oraz nowych metod nauczania o ochronie środowiska. Zakupimy także nowe pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia w szkołach.

Kolejnym działaniem będzie cykl warsztatów związanych z ochroną środowiska, w tym przeciwdziałania emisjom,  przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, celem działań jest kształtowanie postaw proekologicznych.

W ramach projektu zorganizowany zostanie również piknik ekologiczny, podczas którego zorganizowane będą stoiska tematyczne związane z ochroną środowiska i powietrza, zapewnione będą gry i zabawy prowadzone przez profesjonalnych animatorów. Piknik będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców, nie tylko lokalnych.

O realizacji projektu oraz bieżących działaniach w ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej będziemy informować za pośrednictwem Internetu na stronie www.gminapokoj.pl oraz w mediach społecznościowych Gminy.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2024r.

Projekt „STOP Emisjom w Gminie Pokój”

*Projekt finansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie