Wspieraj wolne media

W czwartek (16 grudnia) przed zakładem Assa Abloy Mercor Doors Sp. z o.o. w Dobrzeniu Wielkim odbył się protest związkowców. Uczestnicy sprzeciwiali się zwolnieniu przewodniczącego tamtejszej organizacji związkowej Roberta Gusty.

 

Protestowało około 100 osób, byli to związkowcy zakładowi, przedstawiciele organizacji związkowych z różnych stron Opolszczyzny oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Śląska Opolskiego. Protest rozpoczęto minutą ciszy, upamiętniająco ofiary stanu wojennego.

CZYTAJ: 40. Rocznica stanu wojennego. Moje życie było jak rollercoaster

Związkowcy weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.  Poniżej zamieszczamy pełne stanowisko Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w sprawie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym organizacji związkowej.

Portal Opowiecie.info będzie informował o rozwoju sytuacji, po zebraniu dodatkowych danych.

Opole, dn. 13.12.2021 r.

STANOWISKO
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

w sprawie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym
organizacji związkowej

Zarząd Regionu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 roku z całą stanowczością piętnuje zwolnienie z pracy Przewodniczącego Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” kol. Roberta Gustę i podjęcie zwłaszcza takich działań, które dokonywane są wbrew przepisom związkowym gwarantującym im ochronę szczególną stosunku pracy. Konsekwentnie stajemy w obronie interesów Przewodniczącego Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Roberta Gusty, z którym pracodawca tj. Assa Abloy Mercor Doors Sp. z o. o w Dobrzeniu Wielkim rozwiązał umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym nie mając ku temu podstaw, skoro doszło do tego mimo kategorycznego sprzeciwu, a więc braku zgody organizacji związkowej. W myśl art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu organizacji związkowej, bez jej zgody – jest bezprawne.
Fakty wskazują, że decyzję tę podjęto w wyniku czystej kalkulacji – w odwecie za działalność związkową, by odsunąć od siebie problemy, jakie podnosił. Wiemy, z jak wielką odwagą i determinacją działał nie tylko w interesie związkowym, ale i całej załogi – mimo utrudnień a nawet szykan stosowanych wobec niego. Zabiegał m.in. o respektowanie udziału strony związkowej w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania, które pracodawca wprowadził samodzielnie z naruszeniem prawa, domagał się realizacji wielu zobowiązań na rzecz pracowników, w tym finansowych, przyjętych przez pracodawcę. Interweniował, kiedy ignorowano związki zawodowe i pomijano je w sprawach dotyczących interesów zbiorowych pracowników, kiedy stosowano szykany wobec niego i innych działaczy związkowych. Mimo tych wysiłków, pracodawca ignorował oczekiwania organizacji związkowej, co doprowadziło w końcu do ogłoszenia sporu zbiorowego, gdzie szereg z w/w spraw stało się słusznym przedmiotem żądań sporu. Pracodawca jednak uchyla się od jego podjęcia, bezpodstawnie twierdząc, że jest nielegalny.
Za bulwersujące i nieuprawnione uznajemy stawiane Przewodniczącemu zarzuty o rzekomo ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych, ponieważ żaden z nich nie miał takiego charakteru. Sformułowano je w wyniku oczywistej manipulacji faktami, często nieuzasadnionymi, wykorzystanymi tylko i wyłącznie do osiągnięcia założonego celu w odwecie za jego bezkompromisową i nieugiętą postawę. Dotyczy to w szczególności głównego zarzutu, tj. nieuprawnionego wykorzystania w dniu 27 września 2021r. poczty elektronicznej, a tym samym kilku innych wywiedzionych z tej sytuacji. Skoro pracodawca powziął wiadomość o tym już od tej daty a zareagował dopiero po upływie blisko 2 miesięcy od zdarzenia to wg art. 52 par. 2 Kp oczywistym jest, że nie było możliwości rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym. Organizacja Związkowa podejmowała wszelkie możliwe działania, by odwieść pracodawcę od powziętego zamiaru, wykazując te nieprawidłowości, jednak wszelkie argumenty odrzucano, zmierzając do osiągnięcia skutku w postaci pozbycia się kolegi Przewodniczącego, choćby nawet wbrew prawu, na co nie zasługiwał zarówno jako działacz związkowy i jako pracownik. Wprawdzie pracodawca osiągnął cel, ale tylko pozornie, ponieważ jego inicjatywy będą nadal konsekwentnie realizowane, przy naszym wsparciu.
Za niedopuszczalny uznajemy każdy przejaw ignorowania praw działacza związkowego do ochrony szczególnej, czy lekceważenia idei partnerskiego współdziałania z pracodawcą, nakazanej prawem. Żądamy przywrócenia do pracy Przewodniczącego Roberta Gusty i zaprzestania szykanowania organizacji związkowej. Udzielimy pełnego wsparcia w kontynuowaniu dotychczasowej aktywności związkowej, zwłaszcza w dochodzeniu do sprawiedliwej oceny bezprawności działania pracodawcy na drodze sądowej i przy pomocy wszelkich dostępnych środków przewidzianych prawem.

Za Zarząd Regionu

Fot. Facebook NSZZ „Solidarność” Region Śląsk Opolski / Dorota Domańska

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies