Problem zagospodarowania nieczystości płynnych dotyka wszystkich ludzi mieszkających poza obszarami zurbanizowanymi.

Jeżeli nie mamy dostępu do kanalizacji – właściwie pozostają nam dwa rozwiązania, które pozwolą na ekologiczne pozbycie się ścieków:

  • szczelny zbiornik (szambo), z którego nieczystości są regularnie wywożone,
  • oczyszczalnia przydomowa.

Tańszym rozwiązaniem na etapie budowy jest szambo. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wielkości jaką wybierzemy, jego pojemność jest skończona i z tego wynika konieczność jego regularnego opróżniania (zazwyczaj raz na trzy tygodnie lub raz w miesiącu), co wiąże się z regularnymi kosztami obsługi. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest większą inwestycją, lecz długofalowo jest to rozwiązanie znacznie tańsze i mniej absorbujące z punktu widzenia użytkownika.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczana do tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnię można budować w następujących warunkach:

– gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, by wchłonął oczyszczone ścieki lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego;

– woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;

– można zachować wymagane minimalne odległości od ujęć wody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków alternatywą dla szamba

Jak działa przydomowa oczyszczalnia? Dwa podstawowe elementy to osadnik i drenaż. W pierwszym gromadzą się fekalia. Drenaż służy do rozkładu zanieczyszczeń do postaci prostych, bezpiecznych dla otoczenia związków chemicznych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków różnią się między sobą przede wszystkim tzw. przepustowością. Przepustowość to liczba m³ zanieczyszczeń, które urządzenie jest w stanie przerobić w ciągu doby. Jest zrozumiałe, że im większą mamy rodzinę, tym większej oczyszczalni w związku z tym potrzebujemy.

Do głównych, najbardziej popularnych typów oczyszczalni możemy zaliczyć:

  • oczyszczalnie z drenażem rozsączającym (w których wstępnie oczyszczone ścieki są dalej rozsączane przez odpowiednio rozmieszczony drenaż i filtrowane przez glebę);
  • oczyszczalnie z filtrem piaskowym (stosowane w przypadku gdy grunt jest za mało lub za bardzo przepuszczalny dla zastosowania drenażu rozsączającego);
  • oczyszczalnie gruntowo-roślinne (najmniej popularna forma oczyszczania ścieków, potrzebująca odpowiedniej roślinności na wydzielonym na oczyszczalnię fragmencie gruntu, często połączona z oczkiem wodnym);
  • oczyszczalnie hybrydowe – ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym (budowa oczyszczalni i zastosowane rozwiązania różnią się w zależności od producenta; ich główną zaletą jest znaczny stopień oczyszczania).

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • wygodna i tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych;
  • ekologiczna – zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska;
  • bezpieczna – gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

 

Źródła:

https://ladnydom.pl/budowa/1,106581,2557736.html

https://murator.pl/instalacje/atrakcyjna-alternatywa-dla-szamba_1043.html

https://jakbudowac.pl/Przydomowa-oczyszczalnia-alternatywa-dla-szamba

https://www.mgprojekt.com.pl/blog/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow/

https://www.energia-oczyszczanie.com.pl/art/szambo_oczyszczalnia.html

https://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/7-waznych-zasad-ktore-musisz-poznac-przed-budowa-przydomowej-oczyszczalni-sciekow,38_8948.html

Przydomowa oczyszczalnia ścieków alternatywą dla szamba

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies