Podczas wakacyjnej sesji przyznano dotację strażakom ze Starych Siołkowic. Wyrażono zgodę na przystąpienie do projektu partnerskiego. Wójt przedstawiła informację ze swojej pracy. 

Informacja z pracy międzysesyjnej

Wójt Sybilla Stelmach przedstawiła radzie gminy comiesięczne sprawozdanie ze swojej działalności. W okresie wakacyjnym uruchomiony został okolicznościowy transport z Rybnej, Starych Kolni i Stobrawy do Brzegu. Trwa budowy ul. Polnej w Karłowicach.

Dokonano analizy uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Popielowa, Starych Siołkowic i Karłowic. Projekt zostanie ponownie wyłożony do wglądu w dniach 24 lipca-14 sierpnia. Publiczna dyskusja na jego temat odbędzie się 25 lipca od godz.13:30. Składanie uwag będzie możliwe do 28 sierpnia. Uchwała ma być przyjęta we wrześniu.

Odebrana została dokumentacja projektowa dla zadania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Wiatraki w Popielowie. Przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę dachu przedszkola w Karłowicach. Wybrano wykonawców budowy pomostu na kąpielisku w Nowych Siołkowicach.

Do urzędu wpłynęło 5 wniosków na sterylizację psów i kotów. Zgłoszonych zostało także 78 wniosków na szacowanie szkód wywołanych suszą. Podpisano 19 umów celowych na wymianę kotłów. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania na 2020 r pn. „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego Stobrawy”. Planowany koszt wynosi 99 748 zł (z czego wnioskowana kwota dotacja to 63 470 zł).

Na terenie gminy zameldowanych jest 7978 mieszkańców (w tym 4127 kobiet i 3851 mężczyzn). Przebywa w niej 67 cudzoziemców. W okresie międzysesyjnym urodziło się jedno dziecko, zmarło 14 osób (w tym 4 z terenu gminy), zawarto 2 małżeństwa. Złożono 8 wniosków o Kartę Dużej Rodziny oraz 7 o Opolską Kartę Rodziny i Seniora.

Przyjęte uchwały

Radni przyznali dotację z budżetu gminy dla OSP Stare Siołkowice w wysokości 15 500 zł. Jest to zapewnienie wkładu własnego. Jednostka otrzymała dotację z WFOŚ w wysokości 28 000 zł na wymianę zużytego sprzętu poprzez zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce i rozpieracz).

Wyrażona została zgoda na przystąpienie do realizacji partnerskiego projektu „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. Ma on w lepszy sposób ochraniać bioróżnorodność gminy oraz wykorzystać potencjał przyrodniczy na potrzeby edukacyjne i promocyjne. Powstaną w ten sposób punkty rekreacyjno-wytchnieniowe oraz miejsce edukacji bezpośredniej. Realizować będą go gminy Murów, Łubniany i Pokój. Gmina Popielów będzie pełnić rolę lidera.

Przyjęto także zmiany w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Interpelacje i zapytania

Radna Marzena Semeniuk złożyła interpelację dotyczącą sobotnich kursów autobusowych na linii Karłowice-Opole. Halina Jagieła zapytała wójt o możliwość stworzenia ogólnodostępnej listy gminnych przedsiębiorców. Stelmach zapewniła, że taka jest już w trakcie realizacji i pojawi się na stronie urzędu.

W posiedzeniu Rady Gminy Popielów uczestniczyło 11 radnych.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

O Autorze

Początkowo uczeń, a od stycznia 2017 r. redaktor Grupy Lokalnej „Balaton”, obecnie portalu i miesięcznika „Opowiecie.info”. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. W październiku rozpoczął studia na Uniwersytecie Opolskim na kierunku „Filologia polska”. Jest członkiem rady sołeckiej w Popielowie. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości oraz gminy. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnej chwili czyta książki.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies