Razem możemy stworzyć lepsze jutro dla naszego regionu! Proszę o Twój głos! – Ryszard Galla, Kandydat nr 2 do sejmiku.  

Poprawa Dostępu do Usług Medycznych

Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz zespołu poradni z oddziałami  szpitalnymi dla zapewnienia kompleksowej opieki psychiatrycznej.

Budowa oddziału rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze.

Budowa centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych dla miasta Opola i powiatu opolskiego.

Rozwój Rzeki Odry i Jej Dorzecza

Dokończenie prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, w tym obwałowań w gm. Bierawa oraz realizacja drugiego etapu budowy polderu Żelazna, aby chronić nasze tereny przed skutkami powodzi.

Budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej, która pozwoli na rozwój turystyki wodnej oraz zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu.

Poprawa stanu i jakości wód w rzekach i zbiornikach, w tym realizacja ustawy

o rewitalizacji rzeki Odry, aby chronić środowisko naturalne i zapewnić zdrowe warunki życia dla mieszkańców.

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Dosprzętowanie ochotniczych straży pożarnych, aby zapewnić im niezbędne narzędzia i sprzęt potrzebny do skutecznej walki z pożarami i ochrony mieszkańców.

Promowanie Wielokulturowości i Edukacji Młodzieży

Wsparcie wielokulturowości i edukacji dzieci i młodzieży na rynku pracy poprzez organizację różnorodnych programów edukacyjnych i kulturalnych, które pomogą młodym ludziom odnaleźć się w życiu zawodowym i społecznym.

 Ochrona i Rewitalizacja Zabytków

Wsparcie działań w zakresie renowacji zabytków, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe dla pokoleń i promować region jako atrakcyjne miejsce do odwiedzenia.

Razem możemy stworzyć lepsze jutro dla naszego regionu! Proszę o Twój Głos.

*Materiał sponsorowany KWW Śląscy Samorządowcy 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie