Zmiany dotyczą między innymi wynagradzania nauczycieli, nazwy placówki edukacyjnej, regulaminu stypendiów dla studentów kierunków medycznych, a wsparcie otrzymały gminy: Opole, Rudniki i Dobrzeń Wielki.

Radni  Sejmiku Województwa Opolskiego zgodzili się na zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok. Te najważniejsze dotyczyły zwiększania planu dochodów i wydatków, związanych z uruchamianiem kolejnych projektów unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. To między innymi uruchomienie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów dotyczących adaptacyjności pracodawców i pracowników oraz kształcenia ustawicznego czy też projektu pn. “Opolskie szkolnictwo zawodowe” przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

Sejmik przyjął zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach regionu. Dodatek motywacyjny, który wcześniej miał sztywną wysokość do 20% – teraz może wynosić od 2% aż do 75% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora lub nauczyciela. Wyższy też będzie dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów i nauczycieli konsultantów.

Radni zgodzili się również na zmianę zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Jak mówiła wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura, chodzi o rozszerzenie katalogu placówek medycznych, w których stypendyści będą mogli odbywać staże po zakończeniu studiów. Po tej zmianie staże stypendystów będą mogły być realizowane w każdej placówce medycznej na terenie województwa opolskiego, posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Radni zmienili nazwę Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, jako zbyt długą i trudną na Opolskie Centrum Edukacji.
– Kierownictwo jednostki wielokrotnie otrzymywało prośby o skrócenie lub zmianę nazwy placówki, szczególnie po zakończonych konferencjach lub spotkaniach. Dlatego proponujemy nazwę Opolskie Centrum Edukacji, co z punktu widzenia wizerunkowego będzie korzystne, a na pewno zawiera w sobie wszystko to, na czym nam zależy, czyli działania związane ze wspieraniem edukacji w naszym regionie – podkreślała Zuzanna Donath-Kasiura.

300 000 zł na pierwszy etap rozbudowy drogi gminnej – ul. Jańskiego – w Dobrzeniu Wielkim zgodzili sie radni przekazać gminie. Wójt gminy zwrócił się z prośbą o pomoc finansową przy budowie infrastruktury do mającego wkrótce powstać zakładu produkcyjnego. – Dobrzeń Wielki jest jednym z liderów współfinansowania inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających przez gminę – informował członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. Dlatego zarząd w pełni zaakceptował tę prośbę wójta, choć dotyczyła ona drogi gminnej.

Z kolei 75 000 zł na budowę posterunku policji otrzyma gmina Rudniki. W prośbie, kierowanej do samorządu województwa wójt argumentował, że gmina Rudniki to rozległy obszar z rozproszonymi miejscowościami, a posterunek policji znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Aby powstał, konieczny jest remont budynku, którego koszt  oszacowano na 150 000 złotych.

180 000 zł radni przekazali miastu Opole na inwestycje związane z realizacją zadań marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ,,SUPER ZEBRA”. Zadania prowadzone są na drogach wojewódzkich, ale wszystkim drogami w granicach Opola zarządzają władze miasta, więc to one będą je realizować. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo na przejściach przy ul. Prószkowskiej w rejonie pływalni „Wodna Nuta” oraz przy ul. Oświęcimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą.

Fot. Kapitan, UMWO

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.