Wspieraj wolne media

Spalarnia odpadów

Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie

Spalarnia odpadów, to zakład przemysłowy zajmujący się termicznym przekształcaniem (w procesie spalania) odpadów (komunalnych, przemysłowych lub niebezpiecznych, a także osadów ściekowych). Często pełni funkcję elektrowni produkując energię elektryczną lub cieplną.

Hierarchia postępowania z odpadami jako priorytetowe wskazuje zapobieganie powstawaniu odpadów oraz przygotowanie ich do ponownego użycia. Podkreśla też znaczenie segregacji, która umożliwia późniejszy recykling surowców, a jako kolejny ekologiczny sposób postępowania z odpadami wskazuje odzysk energii. Dlatego do spalarni trafiają zmieszane odpady komunalne, z których mieszkańcy wcześniej wyodrębnili użyteczne surowce wtórne.

Układ technologiczny spalarni składa się z urządzeń przygotowania odpadów do spalania, a także urządzenia do rozdrabniania i mieszania oraz urządzenia dozującego. Podstawą jest piec lub komora spalania oraz układ doprowadzania powietrza i odprowadzania wilgoci. Ponadto w instalacji znajdują się też układ odprowadzania stałych produktów spalania oraz układ oczyszczania i odprowadzania spalin. Oczywiście, szczegółowe rozwiązania powinny być dostosowane do charakteru spalanych odpadów. Najczęściej wykorzystywane są piece obrotowe, kotły fluidalne oraz komory spalania.
Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych.

Spalarnie odpadów muszą spełniać wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT – Best Available Techniques), gwarantujące zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.

Spalarnia odpadówSpalarnia odpadów w Japoni – Osaka

Technologia termicznego przekształcania odpadów to najbardziej dojrzałe i proekologiczne rozwiązanie problemu odpadów, co potwierdzają wieloletnie doświadczenia krajów europejskich, w których systemy termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami (np. Szwecja).

Część społeczeństwa jest przeciwna budowie spalarni odpadów, a to dlatego, że skutki jej oddziaływania są najczęściej analizowane bardzo lokalnie, co sprawia, że trudniej dostrzec globalne korzyści. Tymczasem wykorzystanie części odpadów w spalarniach, pozwala na odzyskanie energii w postaci ciepła, czy energii elektrycznej. To z kolei pozwala na zmniejszenie wykorzystania paliw konwencjonalnych, które wymagają nakładów na ich wydobycie, transport itp. Na każdym z tych etapów wymagana jest energia, co wiąże się z emisją zanieczyszczeń. W rachunku uwzględniającym pełne koszty pozyskania energii z paliw konwencjonalnych, energia z odpadów w skali kraju czy regionu może okazać się znacznie tańszą od tej tradycyjnej. Ponadto podstawowym efektem działania spalarni, jest zmniejszenie objętości odpadów.

Oczywiście, substancje powstające w wyniku termicznego przekształcania to również odpady, w tym żużle, popioły, zanieczyszczenia gazowe i płynne. Część z nich to odpady niebezpieczne, ale one również występują w odpadach na składowiskach. W zależności od składu odpady te mogą być składowane, wykorzystywane w budownictwie lub w celu wypełniania wyrobisk kopalnianych.

Spalarni nie należy traktować jako jedynego właściwego rozwiązania w gospodarce odpadami. Podstawowym celem powinno być ograniczanie powstawania tak wielkiej liczby odpadów, poprzez segregację i recykling. Spalanie śmieci nie jest jedyną metodą ich utylizacji. Spalarnia jest rozwiązaniem problemu tych odpadów, które nie poddają się innym metodom utylizacji. Spalarnia nie zastępuje recyklingu, kompostowania czy innych metod. Wyłączając z tej listy najbardziej nieekologiczną metodę składowanie odpadów, spalarnia jest uzupełnieniem segregacji i recyklingu śmieci.

Spalarnie są obiektami przyjaznymi środowisku, co odzwierciedla także ich wyjątkowa architektura.

Spalarnia odpadówSpalarnia w Wiedniu – Spittelau

W Europie działa obecnie ok. 500 takich instalacji. W Polsce w dużych miastach funkcjonują już także nowoczesne spalarnie odpadów (m.in. w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Koninie, Białymstoku, Szczecinie), a budowa kolejnych jest planowana. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.

Źródła:
https://spalarnie-odpadow.pl/technologie-spalania/
https://budownictwo.wnp.pl/spalarnie-odpadow-jak-dokladnie-dzialaja,166547_1_0_5.html

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Autorzy, którzy chcą, aby ich artykuły, napisane na łamach "Grupy Lokalnej Balaton" w latach 2013-2016, widniały na portalu informacyjnym Opowiecie.info proszeni są o przesłanie tytułu artykułu oraz zawartych w nim zdjęć na adres: news@opowiecie.info

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies