Założenia opracowanego systemu wsparcia stypendialnego dla studentów kierunku lekarskiego, którzy po ukończeniu studiów podejmą pracę w szpitalach Opolszczyzny przedstawił na konferencji prasowej wicemarszałek Roman Kolek.

– Projekt, od dzisiaj, poddany został konsultacjom społecznym. Zachęcam do zapoznania się z nim i zapraszam do zgłaszania ewentualnych uwag – informował Kolek. – Ten program jest odpowiedzią na potrzeby zabezpieczenia kadr lekarskich dla Regionu, co do których panuje chyba zgoda wszystkich sił politycznych.

Stypendia będą przyznawane studentom kierunku lekarskiego, którzy zamierzają podjąć pracę w szpitalach z województwa opolskiego. Na początek takim finansowym wsparciem objętych zostanie 30 studentów.

– Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz, najlepiej jakby corocznie zatrudnienie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim – zapowiedział marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

– Zmagamy się podobnie jak wszystkie kraje europejskie z niedostateczną liczbą lekarzy. Niedobór w tej grupie personelu spowodowany jest wieloma czynnikami m.in. poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej – zauważał Roman Kolek. Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych.

Zasady przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim zostaną poddane konsultacjom m.in. z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Ostatecznie projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu przez radnych sejmiku województwa opolskiego.

O stypendium wg. założeń ubiegać się będą mogli studenci:

-kształcący się na kierunku lekarskim IV, V lub VI roku,
-nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
-nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
-zobowiążą się do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce leczniczej województwa opolskiego na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonego pełnymi latami,
-i zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w placówce, w którym podejmą zatrudnienie.

Fot. kapitan

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies