Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy. Jego głównym zadaniem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, finansowanym ze składek odprowadzanych przez pracodawców i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu doskonale odnajduje się na skomplikowanym rynku pracy. Efektem działań jest wyróżnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego za rok 2018. Rozmawiam z Ireną Lebiedzińską, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy oraz Joanną Piesik i Adamem Tatojem specjalistami do spraw Krajowego Funduszu Społecznego

Kto może skorzystać z pieniędzy na szkolenia?
Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Jedyny warunek to zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym roku do rozdysponowania mamy ponad 1,5 mln złotych w ramach środków limitu KFS. Szczegółowe informacje dotyczące warunków jakie musi spełnić pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego swoich pracowników ze środków KFS oraz sposób naboru i oceny wniosków o dofinansowanie zainteresowani tą forma wsparcia pracodawcy odnajdą w Regulaminie przyznawania środków KFS przez PUP w Opolu dostępny na naszej stronie internetowej.

CZYTAJ WIĘCEJ >> Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy 

Czy praca na pełnym etacie jest wymogiem ustawowym?
Nie, Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu w sposób bardzo ogólny traktuje KFS. W konsekwencji praktycznie wszystkie urzędy pracy opracowują wewnętrzne regulaminy, oczywiście zgodne z zapisami ustawy, regulujące kwestie nieokreślone w ustawie, jednocześnie dopasowane to do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zapis o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy wynika właśnie z takiego regulaminu. Musieliśmy uporządkować tę kwestię ponieważ w latach poprzednich wpływały do nas wnioski na pracowników zatrudnionych na 1/16 etatu.

Co to jest kształcenie ustawiczne?
Według definicji to proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych trwający przez całe życie zawodowe, czyli stałe podnoszenie kwalifikacji. Pomoc państwa w tym sektorze jest niezbędna. Nie zawsze stać pracodawcę, by uiścić opłatę za szkolenie czy studia. Czasem bywa tak, że firma zakupiła nowe technologie, weszła na rynek europejski, a część kadry nie posiada kwalifikacjami dostosowanych do nowych realiów. Dzięki temu funduszowi pracodawca nie musi zwalniać pracownika może mu natomiast zaproponować przekwalifikowanie. Fundusz obejmuje min. studia podyplomowe, szkolenia, egzaminy oraz badanie potrzeb szkoleniowych.

Jakiego typu wnioski wpływają do Państwa?
Nie da się tego określić jednoznacznie. Na dany rok minister właściwy ds. pracy wraz z Radą Rynku Pracy określa priorytety wydatkowania środków KFS. Najpopularniejszym priorytetem w latach 2018 i 2019 jest kształcenie w tak zwanych zawodach deficytowych.

Skąd wiadomo, że zawód jest deficytowy?
Pracujemy w oparciu o barometr zawodów deficytowych dla powiatu opolskiego i miasta Opole. Informacja znajduje się na naszej stronie internetowej. Każdy powiat ma swój odrębny barometr dostosowany do specyfiki lokalnego rynku pracy. W Opolu i powiecie opolskim brakuje np.: administratorów sieci internetowych, dekarzy, blacharzy, lakierników, kucharzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych. Na liście jest około 75 taki zawodów.
Dodam, że w nadwyżce zawodowej są ekonomiści, filozofowie, politolodzy i kulturoznawcy

Czy pracodawca może składać wniosek na wszystkie szkolenia?
Składając wniosek pracodawca uzasadnia potrzebę odbycia kształcenia i musi wpisywać się w jeden z priorytetów który został wyznaczony na dany rok. W 2019 w ramach środków limitu KFS jest sześć priorytetów: wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych, wsparcie dla osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości, dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w zakładach, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego, a takie znajdują się na liście prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczas żaden z pracodawców nie korzystał z ostatniego priorytetu. Kolejny priorytet jest dla osób, które mogą udokumentować wykonywanie co najmniej przez 15 lat pracy w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury. Piąty dotyczy wsparcia instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli, a szósty przeznaczony jest dla osób powyżej 45 roku życia.

Czy priorytety są zmieniane?
Tak, minister właściwy ds. pracy oraz Rada Rynku Pracy określa priorytety każdorazowo na dany rok. Jeśli sięgniemy po środki z rezerwy KFS w tym roku, obowiązywać będą następujące priorytety:
wsparcie kształcenia dla osób o ustalonym stopniu niepełnosprawności, wsparcie kształcenia w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii lub narzędzi pracy oraz wsparcie kształcenia dla pracowników centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej lub warsztatów terapii zajęciowej.

W ramach KFS pracodawca może pozyskać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, lub do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w sytuacji kiedy wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 

 

Udostępnij:

O Autorze

Z mediami związana od 20 lat. Z zawodu nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, manager i rehabilitant. Przez 18 lat rzecznik prasowy. Teraz redaktor naczelny opowiecie.info. W przeciwieństwie do innych szefów, lubi jak ją lubią. Czy jest dobrym szefem? Nie odpowiada. Zapytamy współpracowników. Czyta namiętnie kryminały, szczególnie Krajewskiego. Hobby, to córka która zwiedza świat i studiuje dziennikarstwo w Londynie i fotografia. Odpręża ją jazda samochodem, film i plotki z sąsiadką.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies