Wspieraj wolne media

To była szósta Gala wręczania nagród konkursu im. Jana Całki. Gala wyjątkowa, na której nagradzani są społecznicy i organizacje pozarządowe za swoją codzienną społeczną działalność. Patron konkursu, Jan Całka, zmarł sześć lat temu (taki splot okoliczności, bo szósta Gala i szósta rocznica śmierci).

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćTo działacz antykomunistycznej opozycji w czasach PRL, po 1989 roku pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, który w czasach wolnej Polski zaszczepiał ludziom solidaryzm społeczny i sam wcielał go w życie. Społecznik, orędownik społeczeństwa obywatelskiego, autorytet, ale przede wszystkim zapamiętano go jako dobrego człowieka.

– To szósta edycja, ale ja za każdym razem czuję ogromny podziw i wzruszenie wobec osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach – powiedziała Opowiecie.info Dorota Piechowicz-Witoń, dyrektor Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu na minutę przed rozpoczęciem Gali. – Każda z nominowanych osób ma wielkie zasługi i jest niepowtarzalna, a to stanowiło ogromną trudność dla kapituły konkursowej, kogo wybrać. Te nagrody dla społeczników to przede wszystkim żywa pamięć o Janie Całce. Jestem przekonana, że pan Jan dzisiaj z nami jest, będzie na scenie a potem będziemy pili kawę.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćJuż ze sceny niemal w każdej wypowiedzi, zarówno prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, tak i od organizatorów Gali można było usłyszeć: społecznicy to „dbający o demokrację i solidaryzm społeczny”, „Bez was, społeczników Opole nie istnieje. Wy jesteście solą ziemi”.

– To dzięki wam demokracja ma szansę się rozwijać, z tego tytułu kłaniam się wam bardzo nisko – mówił do społeczników prezydent Arkadiusz Wiśniewski Opola.

Do nagrody w kategoriach „Lider Społeczny Roku” i „Pożytek Roku” wpłynęły łącznie 54 kandydatury, z których kapituła konkursu wyłoniła wyróżnionych i laureatów. To była też rekordowa edycja, bo nigdy dotąd nie było aż tylu nominowanych: 22 w kategorii „Lider społeczny roku 2021” oraz 32 w kategorii „Pożytek roku 2021”.

– Wybór był bardzo trudny – mówi członek kapituły, prof. Izabela Pisarek, prorektor ds. kształcenia studentów i całego cyklu edukacyjnego UO. – Długo pochylaliśmy się indywidualnie i wspólnie nad poszczególnych osób i stowarzyszeń. Tak naprawdę chcieliśmy każdego wybrać, ponieważ te działania na rzecz społeczności były niesamowite i bardzo ważne. I wszystkie wpisywały się w idee pana Jana Całki.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęć– To wybór przede wszystkim radosny, bo każda z tych osób zasługuje na szczególne wyróżnienie, a sama nominacja do nagrody im. Jana Całki to potwierdzenie pozytywnego działania a każda z tych osób robi coś naprawdę wartościowego poświęcając swój czas – dodaje członkini kapituły wielu edycji konkursu Małgorzata Jarosz-Basztabin, szefowa Centrum Informacyjno- Edukacyjnego Senior w Opolu, działającego przy Centrum Pomocy Rodzinie. – Sama kapituła podołała temu trudnemu zadaniu.

Liderem roku 2021 został Paweł Andrzejuk, za działalność wolontaryjną na rzecz uzależnionych i przeciwdziałanie wykluczeniom. Andrzejuk od 2014 roku jest prezesem opolskiego Stowarzyszenia To Człowiek, które działa na rzecz uzależnionych oraz ich rodzin. Przejął je od zmarłej osiem lat temu Mieczysławy „Miki” Kwolek-Pawełczak, wprowadzając stowarzyszenie w nową rzeczywistość.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćPaweł zakładał grupy wsparcia dla uzależnionych odsiadujących wyroki w zakładach karnych m.in. w Strzelcach Opolskich. Współpracuje nie tylko z zakładami karnymi, ale szkołami, sądami, wszelkimi instytucjami niosącymi pomoc w tym zakresie. Sam jest profesjonalistą w tej dziedzinie, ciągle się rozwija, przy tym jest niezwykle empatycznym człowiekiem.

Kiedy Paweł Andrzejuk odbierał statuetkę, nie potrafiąc ukryć wzruszenia zapytał wręczającego mu nagrodę prezydenta: – Czy można jedną z ulic nazwać imieniem Miki Kwolek?

– W ogóle nie spodziewałem się, że ktokolwiek zauważy naszą działalność – mówił po Gali wzruszony Paweł Andrzejuk. – Nie spodziewałem się kompletnie wygranej, ale czuję się doceniony. To ważne dla nas.

Spośród wszystkich kandydatur kapituła za szczególną działalność społeczną wyróżniła: Małgorzatę Besz-Janicką, Sybillę Fusiarz, ks. Wojciecha Prackiego i Krystynę Żarską. Oni zostali nagrodzeni za wolontaryjną działalność prospołeczną.

W kategorii Pożytek Roku 2021 nagrodzone zostało zadanie organizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręgu Opolskiego II Ogólnopolski – Przegląd Piosenki Osób Niewidomych. Wydarzenie szczególne, pozwalające zaistnieć utalentowanym niewidomym wokalistom, na dodatek utrwalające sławę „festiwalowego Opola”.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćCzłonkowie kapituły wyróżnili ponadto działania: „TU mieszkam. Kampania świadomościowa”, przeprowadzonej przez Fundację 2.8, Stowarzyszenie „Nadzieja” niosące pomoc bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie, „Pomoc Żywnościową” Banku Żywności w Opolu, a także za całokształt Fundację dr. Clown regionu Opolszczyzny.

Szóstą Galę uświetnił swoją obecnością Zbigniew Bujak, legendarny opozycjonista z czasów PRL i działacz pierwszej „Solidarności”, wcielający w życie jej idee.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćO oprawę muzyczną Gali zadbał band Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego. Wokalistka Katarzyna „Puma” Piasecka wpisuje się klimat całej Gali, w jej biografii pojawia działalność na rzecz niepełnosprawnych.

Po Gali poprosiliśmy jej uczestników o opinie:

 

Zbigniew Bujak:

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęć– W krajach demokratycznych, jeżeli mają pozostać demokratycznymi, to integralną częścią tego systemu jest aktywność obywatelska. W Ameryce występuje nawet pojęcie aktywizmu konstytucyjnego, co oznaczało w tych minionych latach, że to nie jest tak, że jak Konstytucja mówi, że wszyscy ludzie rodzą się równi, to znaczy, że od urodzenia masz wszystkie swoje prawa. A nie… Masz konstytucję, ona jest narzędziem walki o prawa, a jak chcesz je mieć, to trzeba sobie je wywalczyć. Amerykańskie kobiety, czarni w Ameryce, Indianie, w oparciu o konstytucję wywalczali swoje prawa. W tym się kryje siła i sprawczość amerykańskiej konstytucji, to jest ten społeczny sznyt powodujący, że jako obywatele musimy być zawsze aktywni. Ludzie nieaktywni poddają się autorytarnej władzy, stając się obiektem, a nie podmiotem. Dlatego swoich studentów namawiam do aktywności. A patrząc na historię „Solidarności”, to po pierwsze wygraliśmy „wolne związki zawodowe”. Wygraliśmy zadanie dla siebie – przestrzeń do aktywności obywatelskiej.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćMariusz Pawlita i Joanna Zając ze Stowarzyszenia „Nadzieja”, niosącego pomoc bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie, wyróżnionym w kategorii Pożytek Roku 2021:

– Docieramy do tych osób, które nie są w stanie dotrzeć do pomocy udzielanej przez instytucje i organizacje w Opolu. Do ludzi, o których już nikt nie chce zadbać. I nie ogranicza się do żywności, bo bezdomny oprócz jedzenia potrzebuje przede wszystkim rozmowy.

Członkowie stowarzyszenia przeszukują zimą ogródki działkowe, gdzie mogą zimować bezdomni, chodzą po opuszczonym starych garażach i budynkach do rozbiórki, ofiarowując swoją pomoc tym, o których już wszyscy zapomnieli.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęćArkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola:

– Można popatrzeć przez pryzmat ilości, bo szósta edycja to przede wszystkim więcej osób, które się zgłosiły. Ale najbardziej istotne jest to, że zachowujemy pamięć o panu Janie Całce. W ten sposób zachowujemy pamięć o zacnej osobie, która tak wiele zrobiła dla miasta, rozwoju obywatelskości i demokracji. A ta przyznawana nagroda mobilizuje ludzi do czynienia dobra i tego, co robił Jan Całka. Żyjemy w takich czasach, gdzie ta aktywność jest niezbędna, a demokracja nie jest zagwarantowana na zawsze, bo zawsze może znaleźć się ktoś, kto na demokrację podniesie rękę. Świadomość tej sytuacji zachęca do aktywności i pamiętania o takich osobach jak Jan Całka, to wyznacznik na współczesne czasy, jak należy się zachowywać.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęć Ks. Wojciech Pracki, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu, wyróżniony w kategorii „Lider roku 2021”:

– Pierwszy raz w życiu zostałem tak wyróżniony, więc to nowe doświadczenie. Natomiast chylę czoła przed wszystkimi społecznikami, którzy zostali nominowani i tych wszystkich, którzy nie zostali nominowani, bo to z jednej strony chrześcijańskie świadectwo dla tych wyznających Jezusa, do jego naśladowania. A dla tych, którzy nie wyznają Jezusa, jest to świadectwem człowieczeństwa. To jest dla nas taki wspólny mianownik.

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęć Sławomir Mielnik z Fundacji 2.8 (która m.in. organizuje Ogólnopolski Festiwal Fotograficzny w Opolu), wyróżnionej za „Pożytek roku 2021”:

– Chciałem pokazać, że obok nas żyją osoby odległe nam etnicznie i kulturowo, więc fotografowałem cudzoziemców z całego świata. Ich zdjęcia trafiły do przestrzeni publicznej by pokazać, że obok nas żyją osoby z całego świata, zajmują się ciekawymi rzeczami i to mnie najbardziej interesowało, jako mieszkańca Opola. Fotografując ich wszystkich stwierdziłem, że oni są tak różni, a jednak tacy sami. Teraz wiem, że mój sąsiad jest bardziej inny, niż ci ludzie z końca świata. Proszę mi wierzyć, nie są w ogóle inni, tylko mają inny kolor skóry lub są wyznawcami innych religii. To było wyjątkowe doświadczenie.

 Ryszard Paron ze Stowarzyszenia „To człowiek”:

Po raz szósty niezwykły patron patronował niezwykłym ludziom. Galeria zdjęć– Poznałem stowarzyszenie z innej strony, czyli z własnego doświadczenia, uzależnienia krzyżowego. Dla mnie i wszystkich innych osób, młodych i starszych, to bardzo ważne, że Stowarzyszenie „To człowiek” zostało nagrodzone poprzez uznanie Pawła Andrzejuka przez kapitułę konkursu za „Lidera roku 2021”. Paweł wprowadził ośrodek w nową rzeczywistość i profesjonalną pomoc.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarstwo, moja miłość, tak było od zawsze. Próbowałam się ze dwa razy rozstać z tym zawodem, ale jakoś bezskutecznie. Przez wiele lat byłam dziennikarzem NTO. Mam na swoim koncie książkę „Historie z palca niewyssane” – zbiór moich reportaży (wydrukowanie ich zaproponował mi właściciel wydawnictwa Scriptorium). Zdobyłam dwie (ważne dla mnie) ogólnopolskie nagrody dziennikarskie – pierwsze miejsce za reportaż o ludziach z ulicy. Druga nagroda to też pierwsze miejsce (na 24 gazety Mediów Regionalnych) – za reportaż i cykl artykułów poświęconych jednemu tematowi. Moje teksty wielokrotnie przedrukowywała Angora, a opublikowałam setki artykułów, w tym wiele reportaży. Właśnie reportaż jest moją największą pasją. Moim mężem jest też dziennikarz (podobno nikt inny nie wytrzymałby z dziennikarką). Nasze dzieci (jak na razie) poszły własną drogą, a jeśli już piszą, to wyłącznie dla zabawy. Napisałam doktorat o ludziach od pokoleń żyjących w skrajnej biedzie, mam nadzieję, że niedługo się obronię.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies