Trzeba być niespełna rozumu, żeby sądzić, że Arkadiusz Wiśniewski zamierza cokolwiek konsultować z mieszkańcami Opola.   

Ostatnio w sieci pojawiło się „Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018–2021”.

 

„Ostatnio”, czyli 9 marca o godz. 10:20.

Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani w terminie do dnia 30 marca 2018 r. 

„Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.),  uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia” – czytamy dalej.

„W ramach udziału społeczeństwa, w dniu 03.04.2018 r., w godz. 15:00–18:00 odbędzie się w Ratuszu, w sali nr 312 spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców” – informuje w dalszym ciągu Ratusz.

Trzeba być niespełna rozumu, by sądzić, że jakiś normalny obywatel, który chciałby się z owym programem zapoznać jest w stanie to zrobić nie biorąc urlopu i nie pobierając dodatkowych lekcji z kilku koniecznych dziedzin, a także ze sztuki odszyfrowywania zdań stworzonych przez urzędników Arkadiusza Wiśniewskiego.

Załączam ów dokument. Można się pośmiać. Tym bardziej że to nie wszystko. By się do niego odnieść, należałoby się także zapoznać z szeregiem sprawozdań i innych pośrednich dokumentów.

Oto setki stron do ściągnięcia. Zapraszam!

Prognoza-POS-09.03.

zalaczniki-Prognoza-POS-09.03.

projekt-POŚ-09.03.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.