Nagrodę główną otrzymała mgr Anna Gibińska za pracę pt. „Obrazy codzienności w relacjach autobiograficznych mieszkańców Osiedla Tysiąclecia w Katowicach”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotorka: prof. zw. dr hab. Halina Rusek.

Drugą nagrodę Kapituła postanowiła przyznać mgr. Michałowi Guzowi za pracę pt. „Klub piłkarski Śląsk Wrocław (1947–1989)”, Uniwersytet Wrocławski, promotorka: prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia. Otrzymali je:

– mgr Łukasz Fiedeń za pracę pt. „Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin na pasie autostrady A4”, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr Robert Guzik

– mgr Dominika Szymanek za pracę pt. „Moda na ulicach Górnego Śląska w końcu XIX w. i w wieku XX na przykładzie Katowic i Gliwic”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotorka: dr hab. Aleksandra Kunce

– mgr Aleksandra Wróblewska za pracę pt. „Życie i twórczość Samuela Beslera w kontekście przemian społeczno-religijnych Wrocławia na przełomie XVI XVII wieku”, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

Nagroda, ustanowiona z inicjatywy Rodziny Patronów Nagrody – Edyty i Piotra Wawrzynków, przyznawana jest od 1991 r. Intencją fundatorów jest zachęcenie studentów do podejmowania badań śląskoznawczych wyostrzających świadomość społeczną w dziedzinach objętych formułą nagrody, tj. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do Śląska jako krainy historyczno-geograficznej.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów. Należy je nadsyłać do 30 października każdego roku do Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.

Mieliśmy dziś do czynienia także z nagrodą im. Karola Miarki, którą za swą działalność otrzymała rodzina fundatorów – Wawrzynków. Była ona przeznaczona personalnie dla Romana Wawrzynka, wieloletniego prokuratora i rzecznika Prokuratury w Opolu. Stało się jednak tak, że Roman Wawrzynek zmarł i nagrodę przekazano spadkobiercom. Mecenas Jacek Wawrzynek, syn Romana, przewodniczący kapituły im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, przekazał nagrodę im. Karola Miarki wraz z medalem Instytutowi Śląskiemu w Opolu.

Uczestnicy uroczystości uczcili pamięć Romana Wawrzynka minutą ciszy.

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.