OCDL wygrało ogłoszony przez zarząd województwa konkurs na organizację działań, kierowanych w tym roku do środowiska Uniwersytetów III Wieku. Mamy ich w regionie 23. Dzisiaj seniorzy mogli zapoznać się z różnymi ofertami oraz działaniami przewidzianymi w ramach projektu.

– Podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami 23 Uniwersytetów III Wieku z całego województwa opolskiego, w namiocie na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zaplanowaliśmy szereg prezentacji – informowała Magdalena Popławska – dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Dotyczą one między innymi informacji o powołaniu Rady Seniorów Województwa Opolskiego – o czym mówić będzie Barbara Kamińska – dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. Zakres działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, kierowanych do seniorów przedstawi Agnieszka Gabruk – dyrektor ROPS. Przewidujemy także spotkanie z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na temat kampanii Bezpieczny Senior.

O działaniach przewidzianych w ramach projektu „Opolskie UTW” mówiła Magdalena Popławska – dyrektor OCDL – osobiście.

Wojewoda Monika Jurek zapowiedziała, że j na początku czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu będzie również działała z seniorami, by ustanowić Pełnomocnika do Spraw Polityki Senioralnej.

– Seniorom trzeba zapewnić trzy podstawowe rzeczy – mówiła wojewoda.- Po pierwsze potrzebują bezpieczeństwa, poczucia zadbania o nich i programów profilaktycznych w zakresie zdrowia. Niezbędna jest również szeroko pojęta edukacja, bo kształcenie przez całe życie jest dla nas niezmiernie ważne. Seniorzy obecni na konferencji są doskonałym przykładem, że jeśli ktoś jest aktywny, taki pozostanie. Nam jeszcze zależy, by seniorzy zarażali tą aktywnością swoje koleżanki i kolegów.

Samorząd województwa już po raz kolejny wspiera i dofinansowuje inicjatywę, której realizatorem jest w tym roku Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

– To spotkanie jest podtrzymaniem bardzo dobrych relacji pomiędzy pracownikami urzędu marszałkowskiego a bardzo dużą grupą osób zrzeszonych w Uniwersytetach III Wieku, czyli ludzi, którzy w swojej przestrzeni lokalnej są bardzo aktywni – mówił marszałek Andrzej Buła. – Rozpoczynamy kolejną realizację projektu i bardzo się cieszymy, bo zaczynaliśmy z 19, a dziś mamy 23 Uniwersytety III Wieku, które z nami współpracują – kontynuował marszałek. Dodawał, że w funduszach europejskich mogą się znaleźć projekty własne uniwersytetów. – Seniorzy dzięki temu mogą realizować się we wszystkich przestrzeniach. Chcielibyśmy, by Uniwersytety III Wieku stawały się stowarzyszeniami, ponieważ pojawią się wtedy dla nich większe możliwości – mówił Andrzej Buła.

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.