Radni opozycji chyba dla zasady nie głosowali za votum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Nie usłyszeliśmy na sesji uzasadniających takie zachowanie argumentów. Głosów koalicji wystarczyło jednak do przegłosowania obydwu uchwał. 

– 2021 był kolejnym rokiem, w którym nam wszystkim przyszło działać w cieniu pandemii – podkreślał marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła – W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, społeczne i ekonomiczne mieszkańców, nasze działania wyznaczała odpowiedzialność za podejmowane decyzje, współdziałanie z wieloma środowiskami i instytucjami oraz zachęcanie mieszkańców do aktywności społecznej. To ostatnie było szczególnie ważne, zwłaszcza po długich okresach lockdownu – mówił marszałek omawiając Raport o stanie województwa, który zgodnie z ustawą, przygotowywany jest co roku i zawiera najważniejsze aktywności samorządu województwa.

Aż 64 projekty unijne były związane z przeciwdziałaniem pandemii. Wartość ich unijnego dofinansowania przekroczyła 358 milionów złotych. Kontynuowano projekty wsparcia 32 szpitali i placówek ochrony zdrowia w regionie.

– Była to także realizacja projektów społecznych, dotyczących m.in. pomocy marszałkowskich kurierów społecznych osobom potrzebującym, wsparcie przedsiębiorców, m.in. w oferowaniu im dotacji obrotowych i pożyczek płynnościowych – relacjonował marszałek. – Przygotowaliśmy także – i rozpoczęliśmy w tym roku – innowacyjny program rehabilitacyjny dla osób z powikłaniami po przejściu COVID-19.

Podkreślał, że zarząd województwa nie zrezygnował ze wspierania aktywności społecznej. – To zarówno ponad 16 milionów złotych na wsparcie organizacji pozarządowych w regionie, kontynuacja działań Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, a także ponad 2 miliony złotych na pierwszą edycję Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli innowacyjnego w Europie projektu dotyczącego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców regionu – mówił marszałek.

Jednym z głównych źródeł finansowania działań samorządu województwa, których celem jest rozwój regionu, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program się już kończy, ale tylko w ubiegłym roku w ramach RPO przeprowadzono 11 naborów na łączną kwotę niemal 90 milionów zł. Z beneficjentami z różnych środowisk podpisano 212 umów o wartości ponad 253 milionów zł. Za zrealizowane działania wypłacono beneficjentom niemal 567 mln złotych.

Mówiąc o wyzwaniach, z jakimi musi się mierzyć samorząd województwa, marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę na to, że problemem nadal jest polityka władz centralnych wobec samorządu, niestabilne prawo i jego częste zmiany. – Poza tym będziemy odczuwać skutki wojny w Ukrainie i kryzysu gospodarczego i długofalowe skutki pandemii – podkreślał marszałek Andrzej Buła.

Po dyskusji radni głosami koalicji udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.

Realizacja budżetu województwa w 2021 roku zakończyła się wykonaniem dochodów w kwocie 628,5 mln zł, tj. 111,6% planu oraz wykonaniem wydatków w kwocie 541,3 mln zł, tj. w 95,3%. planu. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 87,2 mln zł, wyższą od planowanego wyniku o kwotę 91,9 mln zł.

Warto podkreślić – na co zwracali uwagę radni koalicji – że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosły 184,5 mln zł, tj. o 59,3% więcej niż w 2020 roku. Osiągnięta dynamika wzrostu w stosunku do 2020 roku sytuuje województwo opolskie na pierwszym miejscu w kraju. – Te wyniki potwierdzają prowadzenie przez Zarząd Województwa Opolskiego skutecznej długofalowej polityki rozwoju województwa – mówiła radna Edyta Gola, prezentując stanowisko koalicji.

Wydatki majątkowe stanowiły w ubiegłym roku 23,4% wszystkich wydatków – to przede wszystkim 54,8 mln na drogi wojewódzkie, wsparcie szpitali w zwalczaniu epidemii COVID-19 kwotą ponad 15 mln zł, dotacje dla inwestycji kultury w kwocie niemal 11 mln zł.

Skarbnik województwa Stanisław Mazur zwracał także uwagę, że systematycznie zmniejsza się obsługa zadłużenia. – Na koniec 2021 roku zadłużenie zmniejszyło się o 18,85 mln zł i na koniec tego roku wynosiło 61,15 mln zł.

Zgodnie z procedurą, podczas sesji zaprezentowano m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdania wykonania budżetu województwa, opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, informację Komitetu Audytu i stanowisko Komisji Rewizyjnej – wszystkie te dokumenty pozytywnie oceniały budżetowe działania zarządu województwa.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 18 radnych, przeciw było 7 osób.

Zdaniem Rafała Bartka przewodniczącego sejmiku w tym minionym, kolejnym pandemicznym roku, „zdaliśmy egzamin z samorządności i aktywności. Świadczą o tym wyniki i aktywność samorządu województwa na różnych polach – podkreślał podczas przedsesyjnej konferencji prasowej.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies