W Opolu powstał nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, plac o powierzchni około 2600 m2 ułatwi mieszkańcom segregację odpadów komunalnych. Uroczyste otwarcie nowego PSZOK odbyło się we wtorek (17 października). 

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów powstał przy ul. Przeskok 1. Inwestycja, stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej mieszkańców oraz spełnienia unijnych wymogów dotyczących poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Przeskok 1” to realizacja szczelnego placu, na którym ustawione są pojemniki i  kontenery na dowożone przez opolan posegregowane odpady komunalne. Dla ułatwienia rozładunku odpadów postała rampa najazdowa, z której deponowane są cięższe odpady np. zielone czy gruz. Teren placu jest ogrodzony i oświetlony. Postawiono dwa kontenery socjalne dla pracowników obsługi, większy o pow. 15 m2 pełni rolę biura obsługi.

Lokalizacja nowego PSZOK-u w dzielnicy Groszowice, w południowej części miasta, ma ogromne znaczenie dla poprawy dostępności i wydajności obsługi odpadów. Powierzchnia nowego Punku jest 2,5 razy większa od obecnego PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej.

Główne cele PSZOK to:

 1. Zwiększenie efektywności recyklingu: Pozwala na właściwą segregację odpadów, co umożliwia ich skuteczniejszy recykling i przetwarzanie.
 2. Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska: Dzięki właściwej segregacji i przechowywaniu odpadów, PSZOK pomaga w ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 3. Edukacja ekologiczna: PSZOK może pełnić rolę miejsca, gdzie mieszkańcy dowiadują się o znaczeniu recyklingu i segregacji odpadów,
 4. Redukcja ilości odpadów trafiających na składowiska: Poprzez selektywne zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jednym z najważniejszych aspektów nowego PSZOK jest jego zdolność do przyjmowania dużej ilości różnych rodzajów odpadów. Przyjmować będzie odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, budowlane i remontowe, drewno (w tym stolarkę okienną i drzwiową), styropian, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a także komunalne odpady niebezpieczne: akumulatory, baterie, farby, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, detergenty, środki ochrony roślin, opakowania z niebezpiecznymi  pozostałościami.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 250 000 zł netto zł, a Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie dotacji w wysokości 1.500.000 zł oraz pożyczki również 1.500.000 zł.

W nowym PSZOK znajdują się:

 • 2 prasokontenery mobilne,
 • 25 kontenerów transportowych,
 • skrzyniopalety oraz pojemniki do magazynowania odpadów,
 • kontener magazynowy na odpady niebezpieczne,
 • wózek widłowy spalinowy,
 • system monitoringu wizyjnego,
 • ścieżka edukacyjna z tablicami,
 • pawilon na punkt wymiany rzeczy wraz z kącikiem napraw.

Punkt wymiany rzeczy został doposażony w narzędzia, co przystosuje go do roli miejsca napraw przedmiotów nadających się do ponownego użytku, wydawanych następnie zainteresowanym osobom korzystającym z PSZOK (funkcja edukacyjna – zapobieganie powstawaniu odpadów).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, aktualnie Zakład Komunalny Sp z o.o. złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy trzeciego PSZOK-u przy ul. Wspólnej po lewej stronie Odry.

Inf. Zakład Komunalny Opole

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies